Sentrumsregulering og Vollan-kvartalet

Kjell Ivar Remmem.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Under Raumakonferansen for noen år siden ble de nye reguleringsplanene for Åndalsnes sentrum presentert. I forkant hadde formannskap og representanter for teknisk etat vært på befaring til Hamar, hvor sentrumsregulering var i gang etter samme lest som planlagt på Åndalsnes. Blant innlederne på konferansen deltok Odd Midtskog, tidligere senterleder for City Syd i Trondheim, for å bidra med sin brede erfaring innen sentrumsutvikling.


Har bestemt seg for å legge ned den 80 år gamle bedriften:

– En vanskelig avgjørelse

– Det er mye følelser i dette, det er det ikke tvil om, sier Kjell Ivar Remmem.

Som siste innleder var han krystallklar i sin konklusjon: Legg gjerne inn beplantning og grønne felt i bybildet, men det må ikke gå på bekostning av tilgjengelighet, tilgjengelighet, tilgjengelighet.

Hans innstendige råd er blitt total neglisjert, – resultatet ser en i dag. Når en snakker om de trafikale problemene en sliter med i sentrum, er det viktig å skille Vollan-kvartalet mot sentrum for øvrig.

Fra brua ned Jernbanegata, område rundt Tindesenteret og forbi Libris/Istad mot Intersport fungerer det høvelig bra. For Vollan-området er situasjonen en helt annen. Ved apoteket, forbi Mix, Coop, ned Morkbakken, rundt polet og Remmem står fysiske hindringer i kø.


Leder torsdag 31. januar 2019:

Remmem-nedleggelsen kan få alvorlige ringvirkninger

"Handelslekkasjen til Molde og Ålesund kan bli enda større enn den allerede er. Det taper hele Rauma på."

Et titalls betongsøyler stikker opp, hindrer flyt i trafikken og forårsaker stadig skade på biler. Et rådhustorg der to-tre trappetrinn hindrer rasjonell snøbrøyting og torghandel som ville skapt liv og røre i sentrum, innsnevra gatebredde og en fontene som tidvis skvetter ut en vasskvett eller to. Utfordringene er blitt store, for store, for de som driver handelsvirksomhet rundt Vollan-området.

«Gode nabo, Kjell Ivar», Nordveggens svar 24.01. overlater jeg til leserne å bedømme. Sjelden har vel ordtaket «God dag mann økseskaft» vært mer betimelig.

Men lell, I må få knytte en kommentar til tredje avsnitt «(...) Nordveggen ønsker et sterkt sentrum. Vi gir honnør til Rauma kommune for at de tok tak i et nedslitt sentrum og som har gitt oss en by som vi er stolt av.» (unntaket er Vollan.) I en kommentar i Åndalsnes Avis 08.11. er rådmannen glad for å lese «rosen fra fylkeskommunen for den jobben som er gjort i Åndalsnes sentrum». (Unntaket er Vollan.)

Det er 44 skritt mellom mølla og Nordveggen. At verken Solveig B. eller Arvid Gjerde har oppfanget de trafikale problem Remmem og andre i Vollan-kvartalet har slitt med, må en bare forundre seg over.