Debatt

Godstransport på Raumabanen

"Det må legges press på samferdselsministeren for finne løsninger."

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på besøk i Rauma. Tas imot på jernbanestasjonen av Arne Steffen Lillehagen, Reidar Brude, Ronny Antonsen og ordfører Lars Olav Hustad.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Torsdag 6. desember i fjor gikk siste godstog på Raumabanen. Årsaken var iflg. Green Cargo dårlig lønnsomhet. Problemet rundt « sirkus Veslemannen» ble også nevnt som en medvirkende årsak.

Fylkets eneste jernbanestrekning, Raumabanen, blir dermed uten godstransport. Det betyr at store godsmengder flyttes over fra jernbanen til E-136, for godset må fram, og da er lastebilen eneste alternativ mot Østlandet. En slik trafikkøkning, ca 5000 vogntog i året, er svært uheldig da deler av E-136 gjennom Romsdalen ikke er dimensjonert for en slik økning, og vil klart gå på sikkerheten løs.

At godstrafikken på Raumabanen nå legges ned er et resultat av manglende politisk handlekraft fra samferdselsmyndighetene, for problemene med lønnsomheten har vært vel kjent lenge. Rauma FrP mener at godstrafikken på Raumabanen må løftes opp på nasjonalt nivå, dvs. Samferdselsdepartementet. Det må legges press på samferdselsministeren for finne løsninger mht. støtteordninger og rammevilkår m.m som kan gi fortsatt godstransport på Raumabanen.

Etter Rauma FrPs mening er det nå på tide at det blir «handling», og en slutt på at det bare er i «festtaler» at mere gods på bane betyr noe.