«Innovasjon»

"...pådriveren etablert for at fellesskapet sku blomstre og vokse bidrar til at sentrum går fra vondt til verre."

Kjell Ivar Remmem.  Foto: Evy Kavli

Leserbrev

Innovasjonssenteret på industriområdet Øran Vest innvies i februar og har blitt framsnakka som det viktigste som har hendt i Rauma på årtider.

2014 va året da lokale innovative, (les: Framtidsretta) slo fast at uten innovasjonssenter vil Rauma stagnere og dø. Det kan godt skje, - at Rauma dør, - Sentrum e ein godt i gang med å ta livet av. Det paradoksale e at disse innovative har vært pådrivere i så måte.

Statsforetaket Siva ble trukket inn som alibi for seriøsitet og behov, men trakk seg raskt ut. Dei tvilte vel kanskje på om prosjektet var liv laga? Dei innovative har jobba godt, en siste leietaker kom på plass og Siva er igjen i bildet som byggherre og utleier for 5-6 virksomheter som i dag har tilhold i sentrum!

Fleire hundre «næringsbaserte kvadratmeter» skifter i februar adresse fra Åndalsnes sentrum til industriområdet Øran Vest! Dette kommer i tillegg til hundrevis av m2 som har vært disponibel over tid og som har vært vanskelig å fylle. Med så mange ledige kvadratmeter i sentrum skulle en tru at en med regulering og tilpasninger burde kunne gjort seg nytte av disse og vært med å bygge opp sentrum heller enn å legge det brakk.

Av romskjema går det fram at det 950 m2 store bygget på Øran Vest bla. inneholder VR-rom, Gründerrom(?) og Amfi(?), i tillegg til kantine som igjen bidrar til svekket omsetning for eksisterende bevertningssteder.

Det e eit tankekors at Nordveggen au e på flyttelasset, dessverre, I ser paradokset, pådriveren etablert for at fellesskapet sku blomstre og vokse bidrar til at sentrum går fra vondt til verre.

«Innovasjon» definert som «et skritt fram», får håpe det, - det kan fort bli et skritt attende minst, så lyt framtida vise ka ein set att med av gevinst.