Sykehusene trenger penger, ikke omorganisering

"Konsekvensene for helsetilbudet i fylket kan bli dramatiske."

Styret i Møre og Romsdal Arbeiderparti.  Foto: Privat

Leserbrev

Helseforetaket i Møre og Romsdal har etter hvert kommet i en kritisk økonomisk situasjon. Styret har vedtatt å kutte 200 stillinger for å prøve å komme i økonomisk balanse. Konsekvensene for helsetilbudet i fylket kan bli dramatiske.

Svaret fra Frp er et forslag om omorganisering av helseforetaket. Sylvi Listhaug vil se på finansieringsmodellen. Frank Sve vil at Møre og Romsdal skal bli en egen helseregion. Frp mener slike grep vil kunne gi mer penger til sykehusene. Kanskje. Om noen år. I mellomtida ødelegges sykehustilbudet i fylket.

Frp sitter i regjering med makt over helseforetakene, og de regjerer med et flertall i Stortinget. De står fritt til å velge den organiseringa de selv mener er mest hensiktsmessig til enhver tid. Utspill i lokale aviser er ikke nødvendig.

Det sykehusene i Møre og Romsdal trenger nå er mer penger, ikke nye omorganiseringsprosesser. Kutt på 200 stillinger i spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal vil gi uakseptable kutt i tjenestetilbudet. Løsninga er en bedre finansiering, og de midlene må på plass så raskt som mulig.

Et godt sted å begynne ville vært å følge Arbeiderpartiets alternative forslag til statsbudsjett for 2019, der det ble satt av 1,65 milliarder kroner mer til sykehus enn regjeringens forslag. Det er der løsninga ligger for å redde helsetilbudet i Møre og Romsdal.