En sjukehusledelse uten respekt for pasientene

"Det som nå foregår er respektløst overfor pasientene spesielt på Nordmøre og i Romsdal"
Leserbrev

Situasjon for sjukehustilbudet for befolkningen i Møre og Romsdal er i ferd med å bli svært alvorlig. Slik de økonomiske forhold blir presentert, må situasjon være uten styring. De forslag som nå legges fram, må bare oppfattes som at oppdatert og fremtidsrettet pasientbehandling skal for store deler av fylket raseres for å gi økonomi til et nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Det som nå foregår er respektløst overfor pasientene spesielt på Nordmøre og i Romsdal.

Fraværet av styring gjelder ikke bare på foretaks- og regionnivå. Styringen mangler også på sentralt nivå. Det er helt uforståelig at toppsjef og statsråd Bent Høie og hans regjering ikke griper inn når denne saken som er så viktig for befolkningen i Møre og Romsdal, og spesielt for folket som bor på Nordmøre og i Romsdal, er i ferd med å gå seg skikkelig på grunn. Spørsmålet om det som nå skjer er en toppstyrt utvikling, blir naturlig å stille når en ser hva som har foregått de siste 15 årene en situasjon som bare blir verre og verre.

Jeg representerer en stor befolkningsgruppe som ved et fellesbenevnelse kalles pensjonister. Det er vel ingen stor nyhet at denne gruppe mennesker er blant de større brukergrupper og som er svært opptatt av god og oppdatert pasientbehandling nærmest mulig der de bor.
Jeg mener å kjenne pensjonistene i Møre og Romsdal så godt at jeg med trygghet kan hevde at det er svært få av de ca. 55.000 pensjonister i fylket som liker den utvikling sjukehusene og pasient-behandlingen i vårt fylke, nå gjennomgår. Jeg mener at vi i svært stor grad står samlet om å kreve at statsråd Bent Høie, hans regjering og et samlet storting, straks tar tak og rydder både i organisasjon og økonomi. Vi må komme videre både med en trygg pasientbehandling og med bygging av et nytt fremtidsrettet og fullverdig sjukehus for Nordmøre og Romsdal. Det må videre sterkt understrekes at ingen funksjoner skal flyttes eller slås sammen før det nye sjukehuset står ferdig.