Debattinnlegg:

Rauma trenger forutsigbarhet

Arbeiderpartietsm gruppe. Fra venstre Per Vidar Kjølmoen, Janne Søvik, David Grøvdal og Eirik Jenssen.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leserbrev

Når rådmannen skal gjennomføre ny runde med nedskjæringer, bør politikerne legge føringer for dette arbeidet.

Kombinasjonen av store overskridelser på drift og en voldsom gjeldsøkning har skapt en kritisk situasjon for økonomien i Rauma kommune. I forrige formannskapsmøte varslet derfor rådmannen en ny runde med nedskjæringer etter at budsjettet er vedtatt, og signaliserte at det kan komme forslag om strukturendringer både i skole- og barnehagesektoren. Derfor valgte flertallet å fryse hele investeringsbudsjettet inntil videre og ellers slutte seg til rådmannens signaler.

Arbeiderpartiet har forståelse for flertallets forslag og kan gjerne støtte dette prinsippet. Men når rådmannen ber om mandat til en ny kuttrunde, bør vi som politikere gi noen føringer for dette arbeidet. Vi må skape forutsigbarhet rundt tidligere vedtak så vi unngår mer uro framover. Vårt ansvar er å legge grunnlag for mer samarbeid og mer samhold i Rauma, selv når det må spares penger.

Først vil vi stå på skolekompromisset fra 2017. Derfor vil vi gå imot eventuelle forslag om å legge ned Vågstranda skole i 2019. Dernest vil vi stadfeste vedtaket om barnehage i Måndalen fra september 2018 for å unngå alle spekulasjoner om omkamp. Så er det viktig at planlegginga av nye Måndalen skole og Leiktun barnehage fortsetter, selv om vi ikke kan sette av investeringsmidler nå. Om nødvendig, er vi villig til å sette av planleggingsmidler for å sikre den nødvendige framdrifta. Til slutt ønsker vi å være tydelig på at ingen flere offentlige arbeidsplasser skal privatiseres vekk.

Vi vil derfor foreslå følgende til budsjettet i neste kommunestyremøte:

  • Måndalen barnehage bygges i tråd med vedtak i kommunestyret fra september 2018.
  • Vågstranda skole legges ikke ned i 2019
  • Planlegging av Måndalen skole og Leiktun barnehage fortsetter. Tidspunkt for bygging avklares i forbindelse med budsjettprosessen i 2019.
  • Ingen privatisering av flere offentlige arbeidsplasser.

I formannskapet fikk vi ikke støtte fra de andre partier om slike føringer. Vi har likevel tro på at det er mulig å samle flertall rundt disse forslagene i kommunestyret. Det bør være et tverrpolitisk mål å stå for en fast og forutsigbar politikk, selv når vi møter tøffe økonomiske tider.