Debatt:

Forsvaret: Takk for oss!

"Soldatene som har vært på besøk reiser hjem med positive opplevelser og et godt inntrykk av Norge og nordmenns gjestfrihet."

Sjef Forsvarets operative hovedkvarter generalløytnant Rune Jakobsen under øvelse Trident Juncture 2018 i Norge  Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Kom i land: Det første utstyret til NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 ankom Åndalsnes.  Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Leserbrev

Siden midten av august har militære styrker fra 31 nasjoner preget store deler av Sør-Norge. Nå er feltøvelsen ferdig og de fleste av styrkene har reist hjem eller er på vei. Øvelsen har vært svært viktig for Forsvaret – ja for hele landet, og vi kunne ikke klart det uten velvilje og forståelse fra innbyggerne i de berørte områdene.

Å ta imot allierte styrker og gjennomføre en stor øvelse i et område hvor folk bor og lever samtidig som hverdagen skal gå sin gang er krevende. Det er krevende fordi man må ta hensyn. Hensyn til foreldre og barn som skal på skole, i barnehage og på jobb. Man må ta hensyn til næringsliv, slik at fersk fisk ikke blir stående fast i trafikken, slik at varer som skal inn i landet ikke blir forsinket og slik at kollektivtrafikken ikke rammes unødig.

Vi har benyttet utmark og vi har benyttet oss av privatpersoners eiendom for å kunne gjennomføre troverdige manøvre med store kjøretøy. Dette er en av flere suksessfaktorer for en øvelse av denne størrelsen. Det finnes ganske enkelt ikke øvingsfelt som er store nok. Vi vet at denne aktiviteten sliter på terrenget. Det er vanskelig å ikke ødelegge når så mange kjøretøy skal ut i terrenget på denne tiden av året. Vi har også dessverre opplevd at militære kjøretøy har skadet privat grunn uten at bruk var avtalt på forhånd. Dette beklager vi selvfølgelig sterkt. Mennesker gjør feil, og vi skal rydde opp etter oss. Vi tar hver eneste klage og henvendelse på alvor og skal sørge for at påkjenningen blir så liten som mulig.

Våre allierte og partnere har rapportert at de er blitt tatt imot med åpne armer og det er svært mange eksempler på initiativ fra lokalbefolkningen. De forteller at de er møtt med tålmodighet og forståelse og at lokalbefolkningen har vært svært positivt innstilt. Burgerne på Voll er et glimrende eksempel på lokalt initiativ som gjorde at hundrevis av amerikanske marineinfanterister fikk en opplevelse de sent vil glemme. Slike initiativ har det vært flere eksempel på over hele øvingsområde og de betyr mye.

Soldatene som har vært på besøk reiser hjem med positive opplevelser og et godt inntrykk av Norge og nordmenns gjestfrihet.

Militært har øvelsen vært en svært viktig test for Norge og for NATO. Det er lenge siden NATO har øvet på denne måten i denne skalaen. Det å komme ett medlemsland til unnsetning er selve fundamentet i alliansen og hensikten med den.

For å ta imot over 40 000 soldater er den ultimate testen for ett samfunn og alt må fungere for at det skal gå. Denne oppgaven er ikke Forsvarets alene, men forutsetter ett velfungerende samfunn hvor alle aktører spiller på lag. Det er ikke noe tvil – denne oppgaven har vi som land bestått med glans.

Bak denne enorme operasjonen står det en rekke etater og selskaper som har jobbet på lag i lang tid og som har vist at vi som samfunn fungerer og evner å gjennomføre den kollektive innsatsen som må til.

Vi som har samarbeidet om denne øvelsen hadde ikke klart dette uten den forståelsen og tålmodigheten som er vist fra innbyggerne på Andøya i nord til Fredrikstad i sør. Dere har vært fantastiske ambassadører og skal ha en stor del av æren for at øvelsen ble så vellykket som den ble.

På vegne av Forsvaret vil jeg få lov å uttrykke min takknemlighet. Det har vært en sann ære og glede å være militær sjef i Norge denne høsten.

Takk for oss!