Debattinnlegg:

Blomst og honnør til Guttelvik, Kroken og Hustad

"Som utflyttet møring: Nordøyvegen skjønner jeg ikke noe av!"

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Jeg leser i ÅA: «Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik har vært modig når han har frarådet å igangsette bygging. – Vi må sette på bremsene og få ned driftskostnadene i fylkeskommunen. Vi har ikke råd til å bygge Nordøyvegen til 5,6 milliarder kroner, sa Guttelvik til Romsdals Budstikke.»

Som vei- og anleggsingeniør gjennom 30++, så har jeg fulgt med på samferdselsdiskusjonen i fylket med stor interesse; stort sett mener jeg at det har det vært velbegrunnede prosjekter, og Statens Vegvesen fortjener i M&R stor honnør for måten samferdselsprosjektene har vært gjennomført på- her er listen lang!

Men, som utflyttet møring: Nordøyvegen skjønner jeg ikke noe av! Romsdalsaksen bør det imidlertid reflekteres videre på; prosjektet ser meget lovende ut; men kan sikkert også forbedres.

Poenget denne gang: blomst og honnør til Guttelvik!

PS 1: Følger også diskusjoner om Raumabanen mv; jeg anbefaler imidlertid at de som tror på hydrogendrift at de sjekker fysikkpensumet fra barneskole, (evt realskolen for de som er så gamle);

Det kreves mer energi for å fremstille en kWh energi fra hydrogen, enn det du får igjen av energi til f.eks å kjøre tog.

Istedenfor å bruke «dyre batterier» = energibærere som hydrogen, diesel, bensin, diesel mv; bruk heller norsk gass som gir rene motorer!!

(NB: forsyningsgraden på fornybar energi er ca 30% på verdensbasis, i Norge er vi på ca 60%  - klar tale er: du er dessverre ikke mer miljøvennlig om du tror du er såkalt «fornybar» fordi du bruker et batteri/hydrogen (elbil?)

Både elbil-batterier og «hydrogen-batteriet» må dessverre lades på polsk, skitten kullkraft (= kulldrevne varme-kraftverk)!

PS 2: Hva  gjelder transport, næringsutvikling mv. i regionen; jeg leser med stor interesse hva skribent Svein Kroken fra tid til annen skriver. Etter min mening er Svein Kroken en av de aller beste stemmene i ÅAs spalter. Om ÅA fortsatt deler ut julestjerner så er Kroken min desiderte favoritt!!

PS 3: Om ÅA har flere buketter; jeg hører stadig oftere fra utflyttede sambygdinger: Raumas ordfører (re-)presenterer kommunen meget bra!!!