Debattinnlegg:

Godstransporten på Raumabanen ligger på dødsleiet

Svein Kroken: Bildet er tatt ved en tidligere anledning.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Godstransporten på Raumabanen ligger på dødsleiet, hvor er fylkes og rikspolitikerne, trafikksikkerhetsorganisasjonene, miljø- og klimaforkjemperne, alle som i festtaler tar med «mere gods over på bane». Nå er det alvor, Raumabanen trenger deres oppmerksomhet.

Når godstransporten på Raumabanen legges ned 06. desember vil det medføre at 22 vogntog eller 44 containere om dagen, vil måtte kjøre E136 Romsdalen på en vei som ikke er oppgraderte til å kunne ta unna en slik mengde trailere trafikk.

Det blir 550 nye vogntog i måneden eller 6.600 i løpet av et år. Dette er antallet én vei, det samme antallet vil komme motsatt vei, da snakker vi om totalt ca 13.000 nye vogntog pr. år.

Etter at Raumabanen er lagt ned, vil det årlig passere 163.000 vogntog opp og ned Romsdalen.

Nedleggelsen av Raumabanen blir da et monument over politikere som kun tar miljøet alvorlig i sine festtaler.

Blir banen nedlagt vil trailereksplosjonen medføre en potensiell større fare for liv og helse for trafikken og beboerne langs veien, enn fjellet «Mannen» noensinne vil klare å utrette.

Det paradoksale er at alle de store samlastene som PostNord, Bring og Schenker ønsker å sende mere gods på bane, som er det beste for miljøet.

PostNord og Schenker frykter en transportmessig katastrofe.

Det virker som det er en politisk vilje til å bare la det skure å gå med jernbanen i Norge.

Samferdselsministeren har ingen kortsiktig midler til å hjelpe de kriserammede jernbaneselskapene.

«Jeg tror ikke politikerne er klar over hva som kommer til å skje. Det kommer til å være titusenvis av ekstra lastebiler på norske veier om en måned eller to.

Det kommer til trafikalt kaos ut av Oslo. Og dette er en varslet katastrofe.»

Uttalelsene overfor kommer fra henholdsvis Robin Olsen, administrerende direktør PostNord og hans kollega i Schenker Knut Eriksmoen.

De er med andre ord milevis fra å være imponert over myndighetenes innsats for å sørge for at det skal mulig å frakte gods på jernbanen i Norge.

Uttalelsen kommer etter at NSB-eide CargoNet tidligere i høst annonserte at de kutter 25 prosent av avganger og nedbemanner 20 prosent.

Samtidig har den eneste konkurrenten Green Cargo vedtatt å legge ned godstransporten på Raumabanen, her har fjellet «Mannen» har vært en utløsende faktor, i bunnen ligger dårlig økonomi.

Det politikerne bidrar med, er fagre ord og langsiktige planer, – det trenges krisetiltaket nå – om vi i det hele tatt skal ha gods på bane i Norge.

Det som nå skjer er en varig godsoverføring fra bane til bil, ikke en midlertidig sier Eriksmoen.

Å argumentere godset tilbake til toget igjen, er en meget komplisert sak som det nesten er umulig å håndtere, en annen konsekvens er at jernbaneselskapene bygges ned.

Bare Cargonets kutt vil medføre rundt regnet 20.000 - 25.000 ekstra lastbilturer i året.

En skulle tro at lastebileierne ville juble over nyheten om at de kan vente seg en kraftig økning i antall oppdrag, men slik er det ikke.

Rådgiver Frank Lauritzen i Norsk lastebileierforbund forteller at han frykter for trafikksikkerheten.

«Det er snakk om enorme volumer som skal fraktes på vei. Jeg ser for meg at både utenlandske aktører og norske vil inn for å spise av det samme matfatet.

Da risikerer vi flere utrente førere på vinterføre. Folk som har noe slitt materiell og som er litt for lemfeldig til norske krav og regler».

Myndighetene må gå inn se på lønnsforholdene til utenlandske traileraktører som etablerer seg i Norge, det er noe underlig at disse kan operer med en lønnsprosent på 25 – mens de meste effektive norsk aktører ligger på en lønnsprosent fra 36 og oppover. Det er tross alt lov vedtatt minstelønnssatser for sjåfører som kjører i Norge.

Denne forskjellen i lønnsprosent mellom norske og utenlandske aktører fører til press på jernbaneselskapene sin marginer.

Dersom ikke politikerne griper inn, ser vi nå slutten for godstransporten på Raumabanen. Kan vi håpe på en mere engasjerende involvering fra fylkes- og rikspolitikerne for godstransporten på fylkes eneste jernbanestrekning? - i potten ligger miljø, trafikksikkerhet og arbeidsplasser. Ja, jeg vet at myndighetene vurderer en fremtidig støtteordning for jernbaneselskapene i Norge, Raumabanen trenger akutt behandling nå. Jernbaneoperatøren Green Cargo på Raumabanen må ha hjelp og svar før 06. desember. For storsamfunnet snakker vi om «småpenger» for å beholde en sikker og miljøvennlig transport.

Så lenge ikke E136 Romsdalen er utbygd for å kunne ta unna på en sikker og god måte økningen i trailertrafikken som kommer fremover, burde storsamfunnet være ansvarlig og holde godstransporten på Raumabanen oppe.