Debattinnlegg:

Orten bør ikke bare være for hydrogenpiloten, han må stemme for den

Yvonne Wold.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

SINTEF gjorde en studie i 2016 angående framtidas togdrift, på oppdrag fra Jernbaneverket. Rapporten viser at nullutslipp på dieselstrekningene Nordlandsbanen, Røros-, Solør- og Raumabanen blir billigere både med hydrogen- og batteridrevne tog enn med vanlig elektrifisering eller bruk av biodiesel. Altså er det allerede fastslått at Raumabanen kommer bra ut med hydrogen/batteri, og dette har SV referert til i forslagsdokumentet. Det kan derfor ikke være ukjent for Helge Orten.

Norsk vindenergisenter har også nylig gjort beregninger spesifikt for Raumabanen, på bestilling fra fylkespolitikerne i Møre og Romsdal. Dette er et dokument som alle i transportkomiteen fikk utsendt i god tid før behandling av SVs forslag om hydrogentog der. Altså burde det være kjent for komiteleder Orten hva som er nødvendig av infrastruktur og tilførsel for å komme i gang med pilot på banestrekket, og at det er mulig med tilførsel av hydrogen, f.eks. fra Smøla til å begynne med.


En stor kunde på Raumabanen vil være utløsende for flere små, i andre deler av transportnæringa og i den maritime næringa. Dermed er hydrogenpiloten et viktig teknologiutviklingsprosjekt for hele regionen. Et viktig prosjekt for norsk næringsliv. Det burde det være for Høyre også.

Å forsøke å skape et bilde av at SV er uredelige og at forslaget fra partiet er urealistisk, er det så redelig? Jeg regner jo med at også Orten som komiteleder fikk god informasjon om hva som gjør at man nå setter hydrogentog inn i ordinær drift i Tyskland, da komiteen fikk informasjon fra produsenten Alstom og tyske politikere på komitereise tidligere i høst. Blant annet informasjon om at togtypen nå er klar for serieproduksjon.

Ønsker at Raumabanen skal bli pilot for hydrogentog

Fylkesutvalget med enstemmig uttalelse.


Det er klart vi skal ha en helhetlig hydrogenstrategi i Norge, men det er ikke noen forutsetning for å gå i gang med en hydrogenpilot på Raumabanen og/eller andre steder. Her trengs det politisk vilje og pågangsmot. SV og mindretallet blir nedstemt av Høyre, Frp og Venstre på det følgende:

«Stortinget ber regjeringen i sitt arbeid med en helhetlig hydrogenstrategi inkludere et pilotprosjekt for bruk av tog med brenselceller med utslippsfri hydrogen på minst én av de ikke-elektrifiserte jernbanestrekningene i Norge – med tanke på drift på en av linjene innen 1. januar 2020.»

Videre står det i dokumentet: «Disse medlemmer merker seg at Norsk vindenergisenter har utarbeidet en rapport som konkluderer med at hydrogendrift framstår som et realistisk alternativ for nullutslippsdrift av passasjertrafikken på Raumabanen fra 2021. Disse medlemmer mener analysene fra denne rapporten også er relevante for andre strekninger, og ber regjeringen ta med denne rapporten i videre utredninger om hvilke strekninger som egner seg for hydrogentog.»

Kan bli Norges første jernbanestrekning med hydrogentog

Raumabanen seiler nå opp som kandidat til å bli Norges første jernbanestrekning som skal kjøres på hydrogen i stedet for diesel. Men det er flere om beinet.


Personlig mener jeg det virker merkelig å si man er for en hydrogenpilot på Raumabanen og samtidig stemme ned forslaget som kan gjøre den aktuell. Dersom Orten mener det er SVs stramme tidsfrist for å gå i gang som har tvunget ham til å stemme ned forslaget, hadde det vært interessant å høre hva han selv mener er en passelig frist, men jeg vil utfordre ham på to ting når saken nå skal behandles videre i Stortinget:
  • Kan han være med på en åpen invitasjon fra SV om å sette fristen til 2023 i stedet?
  • Og kan han ikke i det minste selv sette fram et forslag om å få hydrogenpiloten inn i den helhetlige planen?