Debattinnlegg:

Høyre er positiv til hydrogentog

komiteleder: Helge Orten (H) er leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Foto: Ellinor Rørvik Lothe  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev


SV og Yvonne Wold forsøker å skape et bilde av at Regjeringen og undertegnede er mot hydrogentog på Raumabanen. Det er bare tull! Tvert i mot, vi ønsker å prøve ut hydrogentog i Norge, og Raumabanen er en av de strekningene som er aktuelle.

Vi mener at en slik satsing må sees i sammenheng med en strategi for utslippsfri kollektivtransport som regjeringen jobber med. Der er det naturlig at også ny teknologi, som for eksempel hydrogentog, blir vurdert på strekninger som i dag ikke er elektrifisert.

Verdens første hydrogentog ble satt i ordinær drift i Tyskland i september i år. Vi ønsker å ta denne teknologien i bruk i Norge, men vi må ta oss tid til å gjøre de nødvendige vurderingene av de aktuelle strekningene, tilgangen på hydrogen og eventuelle sikkerhets- og driftsmessige forhold.

SV fremmer et forslag om å starte et prøveprosjekt 1.1.2020, uten å spesifisere en aktuell strekning. Det mener vi er for tidlig og dermed ikke realistisk. Derfor stemte vi imot forslaget. Ikke fordi vi er i mot hydrogentog, men fordi vi må ta oss tid til å gjøre nødvendige utredninger.

Jeg synes Wold og SV godt kan fremstå mer redelig i denne debatten og ikke forsøke å fremstille det som om undertegnede og andre er i mot hydrogentog på Raumabanen. Jeg kommer til å fortsette å jobbe for at det kan bli en realitet når Regjeringen legger frem sin strategi for utslippsfri kollektivtransport.

SV burde heller se verdien av at en samlet transport- og kommunikasjonskomite er positive til å vurdere ny teknologi på de strekningene som i dag ikke er elektrifisert. Det lover godt for det videre arbeidet for en utslippsfri kollektivtransport.