Skal «Mannen» legge ned 150 til 200 arbeidsplasser i Åndalsnes for sikkerhets skyld?

"Det er ikke spørsmål om godstrafikken på Raumabanen blir nedlagt, men når det blir stopp, under rådene forhold."

kritisk: Svein Kroken er meget kritisk til at politimesteren innfører ferdselsforbud under Mannen hver gang det er rødt farenivå. 

Leserbrev

Det er krise for fortsatt godstransport på Raumabanen, togoperatøren Green Cargo får kjøreforbud hver gang «Mannen» går i rødt og må kansellere sine avganger. Politimesteren innfører ferdselsforbud og forbud mot togtrafikk på Raumabanen. Tilbake på stasjonen står godstog som er fullastet med konteinere og gods.

Slik kan det ikke forsette, ingen togoperatør vil være i stand til å betjene kunder og marked med en slik usikker regularitet. Gods på bane og Green Cargo taper tillit.

Tilliten blir mindre for hver dag politimesteren sier nei.

Det er ikke spørsmål om godstrafikken på Raumabanen blir nedlagt, men når det blir stopp, under rådene forhold.

Det er på høg tid at rutiner vedr. godstogtrafikken på Raumabanen når «Mannen» går i rødt blir revidert og tilpasset situasjonen. Vi må huske på at Mannen har vært «farlig» siden år 1700.

Blir godstransporten på Raumabanen langt ned vil det omgående før til ca. 100 nye vogntog opp og ned Romsdalen på sin videre tur til Østlandet, 100 nye trailere på en veg som ikke er dimensjonert for en slik trafikk vekst, det er farlig det, politimester.

For Åndalsnes og Rauma fører et fortsatt nei til godskjøringen hver gang «Mannen» går i rødt, til at 150 til 200 arbeidsplasser direkte og indirekte settes i spill.

Det er noe som heter samfunnsansvar, samfunnsansvar i dette tilfelle vil også være å ta hensyn til Åndalsnes og Rauma kommune sine samfunnsinteresser. Dersom blokkeringen av godstransporten på Raumabanen fører til at godstransporten blir nedlagt, vil dette få store og vitale konsekvenser for Rauma samfunnet.

Jeg vil sitere noe fra innlegget til Kai A. Olsen hadde i ÅA 27.09. «Nå kan en forståelse for at sikkerheten skal prioriteres. Men om vi skal kreve 100 % sikkerhet, kan vi ikke kjøre på norske veger. Her er vi utsatt for steinras og snøras, for ikke å snakke om biler som kommer i motsatt kjørefelt. Eneste forskjellen er at «Mannen» er overvåket, det er det ingen av de andre rasutsatte vegene. Paradoksalt nok vil risikoen for ulykker helt sikkert øke om godstrafikken på Raumabanen skal over på veg. Det å stoppe togene er selvfølgelig riktig om en vet når raset kommer. Men det vet en åpenbart ikke. Det gjør en heller ikke for de steinblokkene og rasene som treffer den godt trafikkerte vegene mellom Bergen og Voss, eller alle de andre utsatte vegene på Vestlandet. Skulle vi bruke for «sikkerhet skyld» her, ville det ikke være mange veger der vi kunne tillate trafikk. Så kanskje en bør foreta en ny vurdering av om en skal stoppe togene på Raumabanen. «For sikkerhetsskyld» høres pent ut, men det kan ha store konsekvenser»

For Raumasamfunnet vil det ha fatale konsekvenser.

I ÅA av 27.09. leser vi en kommentar fra lokfører Victor Herland som kjører godstog på Raumabanen, jeg siterer: « Vi lokførere har til og med sagt at vi kjører frivillig på tross av rasfaren, nettopp på grunn av at det er bedre overvåking der enn på resten av strekningene vi trafikkerer. Dette er litt av det å kjøre godstog i Norge, det har vi blitt vant med. Vi bruker 2 minutt forbi det farlige partiet, så det er nesten lettere å vinne i lotto enn at Mannen skal ramle i hodet på oss akkurat på de to ganger to minutt godstoget passerer.»

Dette uttaler lokførerne som utfører den viktige jobben og samfunnsansvaret med å føre toget fra A til Å og bidrar til at vitale samfunnsinteresser blir ivaretatt. Kan vi håpe på at politimesteren vil vurdere og se på rutinene når «Mannen» går i rødt og bidra til at slike vitale samfunnsinteresser som godstrafikken på Raumabanen representerer får mulighet til å utføre sin tjeneste?