Debatt

Selskapstilknytning for renovasjonen i Rauma

"Det er ikke uvisshet med NIR, vi har tatt et valg."

Arne Hoem er leder for Representantskapet i NIR.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leserbrev

Åpent brev til kommunestyret i Rauma

Jeg stilte spørsmål i mitt skriv datert 25. august til formannskap og kommunestyret, men har ikke fått noe svar.

Her legges ved SELSKAPSAVTALE som er gjeldende for NIR!

Så kan dere sammenligne mellom de to selskapene, uansett hvilke valg Rauma kommune gjør valget mellom NIR og RIR. I formannskapet ble det 5/3 med ett medlem for lite i formannskapet, hadde det vært fulltallig ville det sannsynlig vært 5/4. Ser med spenning på hva som skjer kommunestyret – til det beste for innbyggerne!

Blir det 14/13 som så mange ganger før, eller kanskje saken kan utsettes? Jeg har noen opplysninger som jeg vil at dere skal ta med i vurderingene:

Repskapet i sak 07/18 hadde en gjennomgang av situasjonen i NIR og valg av ny avfallsløsning. Vedtaket var som følger:

  • Det innføres henteordning for matavfall i hele NIR-området innen utgangen av 2020.
  • Det innføres henteordning for glass- og metallemballasje i hele NIR-området innen utgangen av 2020.
  • Restavfallet fra NIR-området skal innen 2025 leveres til ettersortering for å utnytte mest mulig av ressursene.
  • NIR går inn på eiersiden i SESAM

Etter møtet i Sesam 4 september i Trondheim kom det frem ”Nye eierandeler og innskudd til egenkapital for Sesam Ressurs AS”. Legger også ved denne til orientering, her blir Rauma kommune sin andel kr 430 000 og ikke kr 1 080 000 som tidligere antydet.

  • NIR har mye erfaring med kildesortering, mange av NIR kommunene er allerede i gang, MEN Rauma kommune har valgt å ha den løsningen de har i dag.
  • Rauma kommune kan med tilhørighet i NIR fra 01.07. 2019 innføre all den sorteringen de ønsker og dele ut det antallet dunker de ønsker, uten å endre avtalen med renovatøren eller NIR.
  • Det er ikke uvisshet med NIR, vi har tatt et valg. Rauma blir derfor raskere en mer miljøvennlig kommune med NIR
  • NIR har vært åpne i sin orientering om hva fremtida krever, de er på og fremtidsrettet.