Debattinnlegg:

Vi forventer å bli hørt

"Nå krever vi å bli hørt. Barnas beste er ikke tatt i betraktning i denne saka."

FAU takker for oppmøtet til folkemøtet.   Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leserbrev

FAU ønsker å takke for oppmøte av våre politikere i folkemøte som ble arrangert av FAU i Måndalen den 23.8. Vi er takknemlige for at så mange deltok for å høre synspunkt og argumenter for saka vår.

FAU viser til forsøk på utsettelse for valg av tomt til nytt barnehagebygg i Måndalen av formannskapet den 28.8. Bakgrunnen skal være at kommunen står med 15 millioner i overforbruk. Her må vi presisere at overforbruket gjelder drift og ikke investering i kommunen. Drift er et helt annet budsjett som ikke har betydning for investeringsbudsjettet i kommunen.

Det er helt uforståelig for FAU i Måndalen hvorfor politikerne fra H, KrF, V, Frp og Uavhengig velger å fremme forslag om utsettelse på bakgrunn av et annet budsjett. Tomtevalg har ingen økonomisk betydning i kommunestyret den 12.9. Dette gjelder valg av tomt og ikke bygging.


Barnehage i Måndalen: Formannskapet utsatte tomtevalget

Fem representanter i formannskapet stemte for å utsette tomtevalget.

Vi snur oss nå til de folkevalgte og forventer å bli hørt i vår sak. Vi inviterte samtlige til folkemøte som ble avholdt den 23.8., men ikke alle politikerne var til stede. Her ble våre synspunkter og saklige argumenter framlagt av FAU-representanter, engasjerte innbyggere, idrettslaget, Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Alle argumenter taler sterkt for at valget skal falle på tomten ved idrettsanlegget i Måndalen.

Vi har framlagt gode argumenter for å opprettholde barnehagetilbudet på nåværende plassering i henhold til klimaendring, mindre trafikkerte område, godt tilrettelagt med tilgang til skog og uteområdet samt fritt bruk av idrettsanlegg.

Nå krever vi å bli hørt. Barnas beste er ikke tatt i betraktning i denne saka. FAU ved barnehage og skole er samstemte. Vi skal ha nytt barnehagebygg og nytt skolebygg og dette skal skje i tråd med allerede budsjetterte midler fra kommunen.


– Vi går for å bygge ny barnehage ved idrettsplassen

Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV er ikke i tvil om hvilken tomt de synes er best.

Barnehage og skole er budsjettert med en investering på kr 66 millioner for nye bygg.

Vi repeterer motargumentene på bakgrunn av saksliste som rådmannen som ble framlagt den 21.8. Det er ikke kommet fram andre argumenter fra rådmannen enn tidligere.

  • Lik prisantydning på ca. 30 millioner for begge bygg. I tillegg er det framlagt en ekstra kostnad på 2,2 millioner ved bygging av veg inn til barnehage ved skoleområdet. Dette kommer ikke tydelig fram som ulempe.
  • Det er framlagt å bruke lærerressurser og barnehageressurser på tvers. FAU viser her til ulike kvalifikasjonskrav.
  • Utsettelse av bygging opptil ett år. Ingen negativ innvirkning fra representantene i bygda.
  • Samhold med de eldre. Herunder har FAU vist til ordning der barnehagen i dag har eget opplegg med turdager og besøk jevnlig på eget initiativ. Ressurser fra helse er heller ikke oppgitt i argumentet til rådmannen.
  • Kommunen gikk fra oppvekstmodellen i 2016.
  • Vaktmestertjeneste som er etterlyst i hele kommunen legges fram som en ulempe ved tomtevalg ved idrettsplassen. FAU presiserer at det ikke foreligger ny plan til framtidig forbedring i hele kommunen.
  • Trafikksikkerhet er fortsatt upraktisk i henhold til 40–50 ekstra barn i samme innkjørsel der det vil forekomme tungt transport og mindre parkeringsplass. I tillegg er det ikke lagt opptil nok parkeringsplasser til ansatte.
  • FAU viser til at bygging ved idrettsanlegget vil et mye bedre tilrettelagt område for barna med direkte tilgang til idrettsanlegget som er tilgjengelig til enhver tid. Være mer beskyttet for klimaendring, nærme skog og naturområdet.
  • Ikke utfordringer i henhold til parkering ved henting og bringing av barna ved idrettsplassen.
  • Stor ulempe med deling av bygg/rom som Gymsal ved skoleområdet i tillegg til ti andre klassetrinn.

De folkevalgte må holde løftet sitt og vise at de klarer å gjennomføre sine løfter!