Debattinnlegg:

”Lediggang..."

Kjell Ivar Remmem.  Foto: Evy Kavli

Leserbrev

«Lediggang e roten» høre ein stundom sagt,

fylkesmannens veto i Isterdalen

bekrefta at ordtake stadig har makt.


At de går snøras i Isterdalen midtsommars

var det ingen som visste,

- bortsett fra fylkesmannen da,

han visste beskje,

Edumund du må rive,- de e fare for skre.


Edmund anka til ingen nytte,

«Jei bedre vite» var svare,

dei gadd knapt lytte.


Vannvidde va kje slutt.

Ein settefylkesmann fra Trøndelag vart henta,

med den prestisje saka har fått,

var det slett ikkje uventa.

Har fylkesmann virkelig så lite å bestille?

De e resurssødende og kostbart

de vert reint for ille.


Legg prestisje til side og kom i takt

med menigmanns rettsoppfatning,

- gi avkall på makt.


Kjell Ivar Remmem