Debatt

Har Rauma Arbeiderparti mistet hukommelsen helt?

Debatten om sentrum mot bygd er en debatt et ansvarlig parti burde ha holdt seg til god for å «hause opp».
Leserbrev

Rauma Ap sitt leserinnlegg den 12.06.18 er dessverre et innlegg ment for å «nøre opp under» debatten om sentrum – bygd. En debatt et ansvarlig parti burde ha holdt seg til god for å «hause opp».

Ap skriver : «Samtidig som det har blitt investert voldsomt i sentrum, har tilbud i bygdene blitt fjernet. Først ble Vågstranda skole vedtatt nedlagt.» (Et vedtak Ap forøvrig stemte for)!! Så skulle vi tro at leserinnlegget fortsatte med; for det andre – for det tredje osv, men det gjør det ikke! For sannheten er at vi ikke har fjernet noe tilbud i bygdene!!  Har Ap glemt at vi har etter et enstemmig vedtak i k-styret i desember 2013 pekte på 4 satsingsområder i kommunen?

1)  Åfarnes – der har vi bygd opp 13 kommunale tomter, vi har bidratt til ny fotballstadion og klubbhus. Vi har fullført uteområde på skolen.

2) I  Isfjorden har vi bygd ny skole, fjernet det grusomme «Stormbygget», bidratt til ny barnehage, vedtatt oppussing av Leiktun barnehage, bidratt til kunstisbane, planlegger kunstgressbane, vedtatt ny reguleringsplan, planer for ny skistadion etc.

3) På Åndalsnes har det vært en helt nødvendig oppgradering av sentrum,

4) Måndalen er det satt av over 100 millioner kroner til omsorgssenter (som nå er vedtatt bygget), barnehage og skole.

Alt dette har Ap vært med og vedtatt. Alikevel så presterer de å komme med et slikt leserinnlegg nå. Det bare vitner om at Ap ikke er et ansvarlig parti lengre – og at gruppelederen har to forskjellige syn på pengebruk; ett når han er i posisjon ( som han er i fylkeskommunen – der økonomien er helt ute og kjører), og ett syn når han er i opposisjon.