Debatt

Raumafotballen 2018

Hva skjer med Isfjorden stadion, spør fotballgruppa.

Slik ser banen i Isfjorden ut etter vinteren.   Foto: Privat

Leserbrev

I Måndalen og på Åfarnes trenes det fotball på kunstgress og gress. Fredag 11.mai åpnet ÅIF sin nye kunstgressbane. Flott å se aktivitet, engasjement og yrende liv.

Hva skjer med Isfjorden stadion?

Lørdag 12.mai passerer vi Isfjorden stadion. Vi ser aktivitet der – dvs. et vanningsanlegg som går for fulle mugger på en ellers begredelig gressmatte.  Den ene banen («Treningsfeltet») – der er hele banen gul. På «Hovedbana» er det et solid fargespekter i nyansene brunt, gult og grønt. Vårens dugnad i regi fotballgruppa ble raskt ferdig i år. Disse gressmattene har i årtier vært fundamentet for aktivitet, trening og grunnlag for idrettsglede både for bredde og toppidrett. Mange fotballspillere, jenter og gutter, har i årenes løp preget Raumafotballen. Varemerket : «Me gjer oss alder».

Lørdag er fridag. Sol, blå himmel og god temeratur ute. Dette er en dag som burde innby barn, ungdom (og voksne) til fysisk aktivitet, lek, fotball og sosial omgang på stadioen. I dag kan vi skimte 2 voksne og 1 barn i enden av en grønn flekk.

Som landets største frivillige organisasjon, har Norges Fotballforbund en sentral rolle

i utviklingen av gode lokalsamfunn. Dette gjelder også i vår bygd. Fotballen bygger identitet og skaper samhold lokalt – men også regionalt og nasjonalt. Fotballens verdier trygghet, glede, respekt, likeverd og folkelighet som fundament, skal bidra til å utvikle enkeltmennesker og til å gode lagspillere.  Stadion har tradisjonelt sett blitt brukt av hele idrettslaget. Kort sagt -  folkehelsearbeid for innbyggerne. Dette gjelder også for nærmiljøet og bygda Isfjorden. Både for skole, barnehager og andre lag og foreninger. Det er stort sett de samme barna, ungdommer og voksne som i et livsløp både leker, går Rundeskirenn, spiller fotball, håndball, går på skøyter, går på ski, kjører alpint, går toppturer, kjører gocart, spiller i korps, er speider, løper og går turmål. Vi trenger aktivitet både for individualister og lagspillere – både vår, sommer, høst og vinter. Dette gjenspeiler levende bygder, gode oppvekstvilkår hvor identitet formes.

Men – tilbake til stadion! Hvem kan svare oss på disse spørsmålene?

• Hva er status for Isfjorden stadion fra anleggseier – Rauma kommune?

• Hvilke vedlikeholdsplaner eksisterer for Isfjorden stadion?

• Er dette avhengig av kommunedelsplan og/eller reguleringsplan for Isfjorden?

• Hvor er det tilrettelagt for at barn og unge kan spille fotball i  bygda? Vi tenker både på aktivitet i Idrettslagets regi og for den uorganiserte aktiviteten.

• Både IIL  fotball og Isfjorden skole har signalisert sterke ønsker om å styrke oppvekstmiljøet for barn og unge i Isfjorden – er dette et urimelig ønske?

Isfjorden fotballgruppe har blitt Kvalitetsklubb. Dette er fotballutvikling i regi av klubb, krets og forbund. Med bedre struktur og gjennomføringskraft skal Norges Fotballforbund sammen med klubbene skape kvalitetsklubber. «Klubben er sjefen». Fokuset er på aktivitet, organisasjon, kompetanse og verdier. Innenfor disse fire utviklingsområdene vil klubbene oppleve å bli stilt krav til. Isfjorden fotballgruppe har nå gode verktøy og planverk til å mestre dette arbeidet. MEN - vi skulle så gjerne hatt et sted for aktivitet!

En Kvalitetsklubb skal ta inn over seg NFFs visjon «Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle». Forbundet ønsker å skape trygge rammer for aktiviteten i alle sine breddeklubber. Flest mulig, lengst mulig og best mulig, skal ha en selvfølgelig plass i fotballen.

For å få til dette i Isfjorden, trenger vi et sted å spille fotball.

Der det spilles fotball møtes folk.

Der det møtes folk skapes fellesskap.

Der det finnes fellesskap –  finnes livsnerven i et lokalsamfunn.

Og lokalsamfunn står for dugnad og frivillig arbeid.


Silje Nyheim, Wenche Aak, Espen Stokke, Linn Sørli, Hilde K Ree

Styret i fotballgruppa, Isfjorden Idrettslag