Debatt:

God mat gir livsglede

"Når vi bygger nytt må vi sørge for at løsningene er fleksible nok."

Vil ikke støtte: Per Vidar Kjølmoen (Ap). 8Foto: Per-Kristian Bratteng  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leserbrev

Vi må ikke å undervurdere hvor viktig god mat og ernæring er for eldre og andre som er avhengig av omsorgstjenester i Rauma. Derfor håper vi kommunestyret vil støtte Arbeiderpartiets forslag om evalueringer og fleksible kjøkken.

God mat er et helt sentralt element for gode omsorgstjenester. Ett moment er at innbydende mat av god kvalitet, og pleiere som har tid nok, er viktig for å sikre helse og god ernæring. Et annet er selve livskvaliteten som ligger i det å spise et skikkelig godt måltid. Når vi blir pleietrengende, snevres mulighetene inn for å leve godt. For mange blir maten derfor enda viktigere med tida – for noen kan middagen bli selve høydepunktet i hverdagen. Da er det også vår plikt å sørge for at maten er så god og appetittvekkende som mulig innenfor de økonomiske rammene som finnes.

Dette opptar mange, med rette. Noen hevder at debatten i Rauma i for stor grad har handlet om kok-kjøl eller kok-servér. Det er kanskje riktig, men vi må også passe oss for at det ikke går politisk prestisje i en spesiell tilberedningsmetode. Målet må være at maten er så sunn, god og appetittvekkende som mulig – selve metoden får komme i andre rekke. Derfor er det også viktig at vi, når vi bygger nytt, sørger for at løsningene er fleksible nok.

Det nye helsehuset var opprinnelig planlagt uten produksjonskjøkken, noe som hadde låst kommunen til å bruke kok-kjøl som eneste metode i overskuelig framtid på helsehuset. Det var bare et stort folkelig engasjement, politisk press, og ikke minst det at Wenaasgruppen gikk inn med full tyngde, som gjorde at vi fikk et annet resultat. 

Nå skal Rauma kommune bygge nytt omsorgssenter i Måndalen, og på nytt har vi fått en debatt om det samme. Administrasjonen har innstilt på en løsning med to såkalte oppvarmingskjøkken, som ikke vil være dimensjonert for matlaging, og der det etter forskriftene ikke vil være lov for personalet å lage mat på stedet.

Da saka var oppe i formannskapet fremmet derfor Arbeiderpartiet forslag om at kjøkkenløsningen dimensjoneres slik at det skal være mulig å lage mat også på Voll. Det tror vil vi kan vise seg å være en fornuftig investering på sikt.  Bygget skal stå i kanskje 50 år, og da er det klokt å bygge med nok fleksibilitet til at kommunen står fritt til å velge de metodene for matlaging som til enhver tid vurderes som best. Dessverre sto Arbeiderpartiet alene om dette i formannskapet, men vi håper det er mulig å få flertall for en slik løsning når saka skal avgjøres i kommunestyret 8. mai.

Arbeiderpartiet fremmet også forslag om å gjøre en skikkelig evaluering av kok-kjøl-prinsippet når helsehuset er kommet i ordinær drift. Heller ikke det forslaget fikk flertall i formannskapet, men også her håper vi flertallet vil snu. Målet må hele tida være å lage så god mat som mulig – så får vi heller legge prestisjen litt til side om det skulle vise seg å være fornuftig.

Eldre og pleietrengende i Rauma fortjener det.