Debatt

#metoo må skape varig endring

"Å bekjempe seksuell trakassering gir mer frihet til alle"

SVs Hallgeir Gjerdset, Yvonne Wold, Maya Nilsen og Per Arne Skomsø.  Foto: Evy Kavli

Leserbrev

Etter en høst og vinter med historier om seksuell trakassering spør mange seg om hva de varige endringene av #metoo vil bli. SVs svar er at tiden er inne for å få flertallet med på politisk handling.

En forteller at hun blir slått på rumpa, en annen får detaljerte beskrivelser av hva en kunde vil gjøre med henne seksuelt. Dette skjer på jobben deres. En av fem som jobber i serveringsbransjen eller helsevesenet opplever seksuell trakassering. Noen så alvorlig at de blir sykemeldt, andre sliter seg gjennom ydmykelsene.

Å bekjempe seksuell trakassering gir mer frihet til alle. Nettopp derfor er kampen mot seksuell trakassering en viktig kamp å ta på den internasjonale kvinnedagen. Det handler om kvinnefrigjøring. Kanskje har den økte oppmerksomheten om seksuell trakassering gjort de mennene som trenger det mer bevisste på forskjellen på flørting og tafsing, og hvor grensen går. Kanskje har kvinner fått en trygghet som gjør det lettere å si fra om ubehageligheter. Men det må også tas politiske grep, slik at man sikrer at #metoo skaper varig endring.

Da SV satt i regjering fikk vi laget en rapport om status for likestillingen i Norge. I tillegg til saker som kjønnsdelt arbeidsmarked og foreldrepermisjon, ble seksuell trakassering identifisert som en av de sentrale utfordringene for likestilling mellom kjønnene.

Utvalget som skrev rapporten kom med mange konkrete og gode forslag. Solberg-regjeringen har sviktet i oppfølgingen. I forrige periode ble det ikke tatt ett eneste viktig grep mot seksuell trakassering. Vi fremmet mange. Problemet var at flertallet stemte mot.

I disse dager behandles SVs 12 konkrete forslag mot seksuell trakassering i Stortinget. Vi vil blant annet:

  • Forebygge seksuell trakassering i skolen. Derfor foreslår vi selvforsvarskurs for jenter, opplæring i å respektere grenser for gutter og et eget program mot seksuell trakassering som går gjennom hele grunnskolen.
  • Gjøre seksuell trakassering til arbeidsgivers ansvar. Da må seksuell trakassering inn i arbeidsmiljøloven.
  • Bekjempe skeive maktforhold i arbeidslivet. Tryggheten til å kunne si fra om uønsket seksuell oppmerksomhet er en av mange grunner til at vi må ha et trygt arbeidsliv, med lovfestet rett til faste og hele stillinger.

Disse forslagene forhandler vi om på Stortinget nå. Vi har presset regjeringen til forhandlingsbordet. Nå skal vi presse regjeringen og flertallet til å handle. Vi tar kampen mot trakassering, for likestilling og frihet for alle. Gratulerer med dagen!