Debatt

"Det er utenkelig for meg at de to jentene i familien ikke skal ha de samme mulighetene og rettighetene som de tre guttene i familien"

"Jeg vil gjerne gratulere dere som leser dette. Det er likevel ikke det viktigste."

Yvonne Wold.   Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leserbrev

Denne dagen skal vi ikke bare bruke til å gratulere hverandre med dagen, men til å gjøre noe.

Tida er ute for seksuell trakassering, diskriminering, og kulturelle strukturer som holder kvinner nede. Tida er også ute for at menn ikke får være omsorgspersoner for barna sine på lik linje med kvinner, og at de presses inn i trange kjønnsrollemønstre.

Likestilling gagner alle. Det innebærer frihet for hver enkelt av oss.

De økende forskjellene i makt og rikdom er direkte kvinnefiendtlige, og handler i stor grad om (u)kultur, hvordan vi er vant til å tenke om kjønn og å innrette oss politisk.


Debatt

"Å bekjempe seksuell trakassering gir mer frihet til alle"

"Å bekjempe seksuell trakassering gir mer frihet til alle"


Det er en skam at vi skårer dårligere enn resten av landet på 10 av 12 likestillingsindikatorer i Møre og Romsdal. Statistikk er mer enn tall, for bak den ligger livene til mennesker av kjøtt og blod, med tanker og følelser.

Det er ikke riktig at kvinner tjener mindre enn menn, og det er ei utfordring at kvinner og menn ikke er jevnt representert på viktige arenaer.

Når offentlig velferd svekkes rammer det kvinner. Når de store pengene brukes på asfalt og skatteletter gagner det menn.

Når vi ikke får bukt med seksuell trakassering og vold mot kvinner er det et samfunnsproblem. #metoo har anskueliggjort det og #timesup oppfordrer oss alle til å gjøre noe med det. Fellesskap og solidaritet er nødvendig for å lykkes.

Stadige angrep i kamper vi trodde var tatt en gang for alle må tas i flere runder, og vi må være like flinke til å stå samlet som generasjonene før oss var.

Abortloven, sexkjøpsloven og arbeidsmiljøloven er alle under press.

Med økt bruk av midlertidige ansettelser og lavere organisasjonsgrad står både kvinner og menn svakere til si ifra når maktmisbruk og overgrep skjer på arbeidsplassen. Sammen kan vi stoppe det.

Dagen i dag er en internasjonal dag. Vi har kommet langt i kampen med frihet og likeverd nasjonalt, sammenlignet med mange andre land, men det gir ikke rom for å stoppe opp. Vi har er ansvar. #metoo viser det med all tydelighet. Bort med tabuene.

Feminisme er et fyndord. Det er utenkelig for meg at de to jentene i familien ikke skal ha de samme mulighetene og rettighetene som de tre guttene i familien. De skal ikke måtte finne seg i kulturell og systematisk ulik behandling, og være begrenset av hvilket kjønn de tilhører.

Jeg er stolt av å tilhøre et feministisk parti, men jeg er også stolt av alt vi kan få til tverrpolitisk.

Diskriminering, trakassering, skam og krenkelser må vi forebygge der vi kan, enten det gjelder legning, etnisitet, religion, funksjonsevne eller kjønn.

Jeg har hengt ut flagget i dag. De røde strømpene er på. Jeg har gratulert flere med dagen, og jeg vil gjerne gratulere dere som leser dette. Det er likevel ikke det viktigste. Det viktigste er at det skjer noe.


– Motivert og inspirert

Yvonne Wold er motivert, selv om stortingsplassen røyk.