Debattinnlegg:

Hvor er folkestyret i Rauma?

"Nå mener vi at politikerne – som skal representere befolkningen i Rauma bør manne seg opp, og gi rådmannen og de ansatte klar beskjed."

Parley Augustsson og Arne Hoem i Pensjonistpartiet Rauma 

Leserbrev

Borgerundersøkelsen 2017 viste at vi i Rauma har det bra på mange områder etter oppfatningen til «folk flest». Men på ett punkt var vi veldig dårlige: Vi hadde ikke tillit til politikerne våre! 40 prosent hadde tillit og kun 38 prosent mente vi hadde demokrati.

Er det noe rart, må vi spørre. I alle de årene vi satt i kommunestyret, klaget noen av oss over at alle budsjetter var styrt av rådmannen og de ansatte og vi hadde som valgte folkerepresentanter liten innflytelse på postene. Kun det å bytte ut noen hundre tusen her og der, ble politikernes deltagelse i budsjettbehandlingen.

Nå mener vi at politikerne – som skal representere befolkningen i Rauma bør manne seg opp, og gi rådmannen og de ansatte klar beskjed:

1. Vi ønsker budsjettet utformet slik at skole, oppvekst, eldre- og omsorgstjenester ikke lenger blir behandlet med lavere bidrag enn gjennomsnittet for en kommune som Rauma. Disse tjenestene skal ikke være gjenstand for nedskjæringer, men tvertimot tilgodeses utover gjennomsnittet.

2. Vi ønsker at vedtak fattet tidligere i skolesektoren ikke straks blir lagt til side. Det gjelder skolestrukturen som må opprettholdes slik den er i dag, evt. med friskole på Vågstranda slik beboerne der ønsker. Det nytter lite at kommunen bruker millionbeløp på å legge ut tomter på Åfarnes og så i neste omgang legger ned ungdomsskolen der.

3. Når kommunestyret for ett år siden fattet – etter vår oppfatning et unødvendig vedtak – å øke eiendomsskatten til det maksimale for å komme av Robek lista, så skal hele den økningen tilbakeføres til eiere av private boliger. Hvordan skal man ellers kunne stole på det politikerne vedtar?

Det er på tide at politikerne viser ryggrad og står opp for velgerne i Rauma. Først da får vi folkestyre/demokrati i Rauma.