Debattinnlegg:

Skolestrukturen i Rauma

Forslag: Det er igjen foreslått å samle ungdomsskolene på Åndalsnes.Foto: Hogne Bø Pettersen  Foto: Hogne Bø Pettersen

Leserbrev

Nok en gang så er det kommet opp forslag om en sentralisering av skoletilbudet i Rauma. Dette er noe vi i FAU ved Måndalen skole er sterkt imot.

Skolene er et samlingspunkt i bygdene og gir for veldig mange en sosial trygghet i et kjent miljø. Trygghet fører til bedre læring. Lengre pendling og større usikkerhet fører til slitasje, i stedet for utvikling.

Tilstandsrapport for grunnskolen i Rauma viser at Måndalen skole kommer bra ut, så å bruke argumentet «jo større skole, jo bedre» mener vi blir helt feil.


Utsetter skolespørsmål

Flertallet av politikerne mener de trenger mer informasjon.

Bruken av spesialundervisning er høg i Rauma i dag. Sentralisering med å fylle opp klasser og dermed enda mindre lærertetthet er ikke løsningen. Vil dette føre til et behov for mindre spesialundervisning? Naturlig å tro at det heller fører til en høgere andel.

Ved nedleggelse kan privatskole være et naturlig valg for mange. Håper de folkevalgte legger inn i beregningene kommunens utgifter, samt tapte inntekter ved eventuell oppstart/valg av privatskole. Det vil helt klart også påløpe kommunen en del utgifter hvis dette blir en realitet.

Lengre reisetid vil føre til mindre fritid, dette igjen er vi redd kan føre til mindre overskudd og tid til fritidsaktiviteter.

Det er i dag et veldig godt samarbeid på fritida mellom bygdene på sørsida, blant annet innen fotball og friidrett. Vi frykter for dette fine samarbeidet i framtida hvis de foreslåtte endringer blir en realitet. Det ligger da i kortene at bygdene blir splittet ved valg av skole. Og vi frykter dette etter hvert vil gå utover valg av sted for fritidsaktiviteter. Også de som i dag er med på forskjellige aktiviteter på Åndalsnes, vil det bli like naturlig å søke i den retningen? Eller vil det være naturlig å søke ut av kommunen? Nabokommunens hovedsete ligger nå, med ny bru, kun få minutt unna.


Debattinnlegg:

Stå på vedtaket fra september

Det beste for Rauma nå er ro rundt skolestruktur, ikke mer politisk vingling.

Vi vil til slutt ta med et lite utvalg med sitater fra noen av de lokale politikerne, hentet fra Åndalsnes Avis i august i år:

«Det er avgjørende viktig nå at vi får satt i gang byggingen, og at vi får skapt noe nytt som skaper samhold og optimisme», sier Per Vidar Kjølmoen (Ap.)

«Det er ikke rettferdig overfor Måndalen hvis vi skal vente mer nå», sier Marit Nauste (Uavh.)


Debatt

"Dagens skolestruktur må opprettholdes"

"Endringer av skolestruktur skal ikke skje som resultat av et budsjettvedtak."

«Nå må vi ikke skape usikkerhet igjen» sier Arne Steffen Lillehagen (V).

Til slutt til alle kommunens folkevalgte: Vi håper dere alle er tydelige på og står for vedtaket dere gjorde i fjor omkring framtidig skolestruktur. For vi trenger forutsigbarhet og ro omkring dette nå. En gang for alle.