Debattinnlegg

Åndalsnes Avis og lærarnorma

Rune Singelstad.  Foto: Stein Siem

Leserbrev

Åndalsnes Avis (28/11) er kritisk til innføringa av ein norm for lærartettheit som sikrar maksimalt 15 elevar per lærar i 1.–4. trinn og 20 elevar per lærar i 5.–10. trinn, i snitt per skule. Lærarnorma blir innført delvis i 2018, og med full verknad i 2019, etter det krf.no skriv.


Leder tirsdag 28. november

Har vi nok lærere til en lærernorm?

"Landets ti største kommuner får over 50 prosent av de nye årsverkene."

Leiaren i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er derimot veldig godt nøgd med å få på plass ein lærarnorm.

«– Dette er en viktig dag for skolen og elevene. En fantastisk stor takk til KrF som har kjempet fram dette. Innføringen av en slik nasjonal minstenorm for lærertetthet på skolenivå kan få stor betydning og vil gjøre det mulig å ha mindre klasser og gi elevene mer tilpasset undervisning, sier han i en kommentar til Utdanning.


Utsetter skolespørsmål

Flertallet av politikerne mener de trenger mer informasjon.

– Den vil også sikre at penger bevilget til økt lærertetthet faktisk blir til lærere. Det er viktig. En stor takk går også til alle andre partier som har engasjert seg og gjort dette mulig, sier Handal.» (utdanningsnytt.no)

Både Ap og SV har engasjert seg for same sak.

I denne saka er det viktig å lytte til dei som arbeider i skulen!