Leder torsdag 20. april 2017

Hvorfor ikke se til Island?

"Resultatene fra Island er helt enestående. Har vi råd til å la være å lære av våre naboer?"

Viktig jobb: For barna handler det om å bli sett, noe denne gjengen i fritidsklubben på Nordsida blir. Foto: Evy Kavli  Foto: Evy Kavli

Resultatene fra Island er helt enestående.

Leserbrev

Island hadde store rusproblemer. Men de bestemte seg for å gjøre noe med det, og det ga oppsiktsvekkende resultat. Hvorfor kan ikke vi i Norge se til Island?

Det er avisa The Independent som skriver at «Island vet hvordan man skal løse rusproblemene, men resten av verden vil ikke lytte». For situasjonen var meget alvorlig for snart 20 år siden, men har endret seg svært positivt:

l I 1998 hadde 42 prosent av 15- og 16-åringer på Island drukket seg fulle i løpet av siste måned. Andelen er nå på 5 prosent

l Samme år var det 17 prosent som hadde brukt cannabis siste måned. I dag er andelen 7 prosent

l Sigarettrøyking har falt fra 23 prosent til 3 prosent

Hva gjorde så islendingene? De gjennomførte en spørreundersøkelse i 1992, 1995 og 1997 blant alle skoleelever mellom 14 og 16 år. De ble spurt om rusvaner, forholdet til sine foreldre og fritidsaktiviteter. 25 prosent røykte sigaretter daglig, over 40 prosent hadde vært fulle siste måned. Svarene var tydelige: Dem som i liten grad brukte rusmidler drev aktivt med organiserte fritidsaktiviteter, brukte mer tid med foreldrene per uke, følte seg sett på skolen og tilbrakte ikke kveldene ute.

Dermed laget Island en nasjonal plan og endret lovene: Det ble forbudt å kjøpe tobakk for personer under 18 år, og forbudt å kjøpe alkohol hvis du var under 20 år. På skolene ble det innført lovpålagte foreldreorganisasjoner der foreldrene inngikk frivillige kontrakter om ikke å kjøpe alkohol til barna eller la dem ha fester alene. Foreldrene ble informert om hvor viktig det var å tilbringe tid med barna, ungdom mellom 13 og 16 år fikk portforbud etter klokka 22 og staten økte bevilgningene til organiserte fritidsaktiviteter. Og ungdom fra lavinntektsfamilier fikk spesielle tilskudd. Narkotikapolitikk.no skriver at «Fra 1997 til 2012 økte andelen ungdommer som oppga å tilbringe mye tid med foreldrene, fra 23 prosent til 46 prosent. Og andelen som deltok i organiserte idrettsaktiviteter økte fra 24 prosent til 42 prosent.»

Resultatene fra Island er helt enestående. Har vi råd til å la være å lære av våre naboer?