Debatt:

Kjære Møre og Romsdal Arbeiderparti – sett matfat over oljefat!

"Forslaget innebærer å åpne havområdene utenfor Lofoten for petroleumsvirksomhet."
Leserbrev

Denne helgen er Møre og Romsdal Arbeiderparti samlet til årsmøte. Der skal man blant annet ta opp spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte i april. Møre og Romsdal Arbeiderparti har per i dag vedtatt å være mot oljeboring i disse områdene.

Programkomiteen nasjonalt lanserte i januar sitt såkalte kompromissforslag. Det er så langt vekk fra et kompromiss som det er mulig å komme. Forslaget innebærer å åpne havområdene utenfor Lofoten for petroleumsvirksomhet. Den nærmeste petroleumsforekomsten i området som programkomiteen foreslår å åpne ligger bare 15 kilometer fra Røst!

Dette området er selve indrefileten. Her finner du verdens største kaldtvannskorallrev, Nord-Europas største sjøfuglkolonier og ikke minst viktige gytefelt for en rekke fiskeslag – blant annet skreien, verdens siste store torskestamme.  I 2014 ble det tatt i land fisk til en verdi over 160 millioner kroner på Røst alene. 

Forslaget fra programkomiteen er en uakseptabel hestehandel der kunnskapen, fiskerinæringa, unike naturverdier og sunn fornuft ofres for kortsiktig profitt og risikabel oljevirksomhet. Denne helgen skal Møre og Romsdal Arbeiderparti ta stilling til forslaget. Vi forventer at dere avviser dette og står på krava om et fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Kunnskapen sier nei og oljemotstand har vi i massevis! De siste 15 årene har det blitt brukt mer enn 1 milliard kroner på å innhente kunnskap om disse havområdene. Alle de miljøfaglige rådene er klare i sin tale: det er ikke forsvarlig med oljevirksomhet i hverken Vesterålen, Senja ELLER Lofoten.

I dag er flertallet av befolkningen nasjonalt mot konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Også blant Arbeiderpartiets egne velgere er det et overveldende flertall mot oljeboring i disse havområdene. Og motstanden blir stadig sterkere også innad i partiet, med klar støtte fra AUF.

Et ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er et ja til evigvarende fornybare ressurser. Det er et ja til framtidsretta arbeidsplasser, levende lokalsamfunn og bærekraftig verdiskapning. Kjære Møre og Romsdal Arbeiderparti – sett matfat over oljefat!