Valget i Rauma er over. De viktigste vervene er fordelt. Nå er det tid for å se framover og starte det politiske arbeidet. For det er umulig å få gjort noe med utfallet av kommunevalget og konstitueringa. I tirsdagens konstituerende kommunestyremøte i Rauma skulle det gjennomføres valg av ordfører, varaordfører, formannskap, planutvalg og kontrollutvalg. Og til alle utvalg skulle de velges både leder og nestleder.

Ettersom de borgerlige etter valget fikk flertall, ved hjelp av Marit Naustes overgang fra Ap til uavhengig liste, kunne de i konstitueringa gjøre akkurat som de ville – noe de også gjorde: Med 14 mot 13 stemmer kunne de forsyne seg av alle leder- og nestlederverv. Sjøl ikke kontrollutvalget ga de fra seg til opposisjonen, noe som i tilfelle ville vært både kutyme og i tråd med «Regelverk for kontrollutvalg». Det nærmeste de rødgrønne kom, var å få nestledervervet.

Realt eller ikke: Det er mulig å forstå at de borgerlige tok posisjonene når de hadde et flertall i kommunestyret. Men vi har vanskelig for å skjønne hvorfor de borgerlige gruppelederne ikke brukte ledervervet i kontrollutvalget til å skape forsoning. Hva hadde de hatt å tape på å gi fra seg ledervervet til Aps Eirik Jenssen? Vi kan ikke se noen gode argumenter. Og det ble i kommunestyret heller ikke gitt noen vektige grunner for å bryte med kutyme og et nylig vedtatt regelverk gjennom å trumfe gjennom Lars Ramstad. Det kunne vært en utstrakt hånd – det ble i stedet en enda bitrere tone.

Det er store oppgaver som venter de nye politikerne når arbeidet nå starter. I desember skal et budsjett for 2016 vedtas. Allerede nå vet vi at driftsnivået må reduseres. Det betyr mest sannsynlig et svekket tjenestetilbud til innbyggerne. Hvor skal det kuttes? Hvor må det effektiviseres? Hva skal man satse på og hva har vi ikke råd til? Dette er spørsmål politikerne har fått i fanget og i løpet av noen korte måneder må ta stilling til. Og for å finne de beste løsningene, er det en fordel at man kan snakke sammen.

Vi håper at politikerne snarest mulig legger konfliktene bak seg og retter blikket framover.