Det er bare å bøye seg i støvet for Ladies Circle i Rauma og deres kakebokprosjekt. Med god hjelp av Kirkens Nødhjelps salgskanaler, har kakeboka de har laget alene sørget for over én million kroner til Prosjekt Z i Zambia. Det betyr at Raumasamfunnet har samlet inn mer enn to millioner kroner.

I Norge har vi tradisjon for å drive med innsamlingsaksjoner for mennesker i nød. Mest kjent er den årlige TV-aksjonen. Men naturkatastrofer der folk mister alt de eier, har mer enn én gang fått nordmenn til å åpne lommeboka – gjerne i samband med massiv mediedekning av katastrofene. I Zambia påføres folk store lidelser ved at de ikke har nok tilgang på reint drikkevann – uten at det når TV-skjermene eller avisforsidene. Likevel er det et skrikende behov for hjelp.

Det var Rauma kommune og Nordveggen som i 2010 startet pengeinnsamling til et solenergidrevet drikkevannsanlegg i Mumbeji i Zambia. Prosjekt Z skulle være et bidrag fra et samfunn som har overflod av alt, til folk i en annen verdensdel som ikke klarer å dekke ett av menneskets primærbehov: Rent drikkevann. Folk i kommunen engasjerte seg, lokale bedrifter bidro med penger og sammen klarte kommunen, private og næringsliv å gi mennesker i Mumbeji et bedre liv gjennom én million kroner i innsamlete penger. Og fortsatt drypper det inn penger til Kirkens Nødhjelp fra kakeboksalget.

Damegruppa Ladies Circle har ved flere anledninger vist at de er kreative. I 2010 bestemte de seg for å samle inn oppskrifter til «Store høydepunkter og nye toppturer i en romsdalsk kakeverden – Ei kakebok fra hjertet». Nå kan de altså oppsummere med stolthet: Millionen er levert gjennom to opplag kakebøker.

Vi er imponert over det de har fått til. Gratulerer, damer! Vi er spente på neste trekk.