Du kan redusere risikoen for ulykker for deg sjøl og andre

foto