Et nytt og spennende reiselivsprodukt i Rauma ligger i støpeskjeen. Allerede fra neste sommer kan det være mulig å ta toget fra Åndalsnes til Trollveggen. Det åpner for nye opplevelser, som vil gjøre både Raumabanen, Trollveggen-området og Rauma kommune enda mer attraktiv i reiselivsøyemed.

Over ei tid har det vært jobbet målrettet for å få bygd en plattform ved bygningen til gamle Romsdalshorn stasjon ved Trollveggen. Og heldigvis ser alle parter ut til å dra i samme retning; NSB, Jernbaneverket, grunneiere, Nordveggen, Møre og Romsdal fylkeskommune og Rauma kommune ønsker at Trollveggen stasjon skal gjøre reiselivet i vårt område enda mer forlokkende og komplett, og gi både tilreisende og fastboende et bredere tilbud for opplevelser.

– Stoppestedet kan være utgangspunkt for mange nye aktiviteter, alt fra sykkelturer tilbake til Åndalsnes eller turalternativ i nærområdet, til fjellklatring eller lek i en planlagt aktivitetspark ved Trollveggen besøkssenter, skisserte Rauma-ordfører Lars Olav Hustad da Åndalsnes Avis før helga møtte flere av dem som har jobbet med å få prosjektet på sporet.

Når nå Jernbaneverket synes å ville bygge en 220 meter lang plattform til 4,5 millioner kroner, er det all grunn til å rose alle dem som har jobbet for å få på plass det som kan være grunnlag for en lang rekke nye aktiviteter og muligheter rundt Trollveggen. Dersom noen av ideene som er skissert blir gjennomført, kan det gi folk fra både eget fylke og tilreisende enda flere grunner til å reise til Rauma og bruke den flotte naturen. Det vet vi at også lokalt næringsliv kan nyte godt av.

De nye tilbudene som planlegges, er med på å fylle visjonen «Verdens beste kommune for naturglade mennesker» med enda mer innhold.

Da Raumabanen ble åpnet i 1924 var det 12 stasjoner og holdeplasser langs linja. I dag er det bare fem. Et nytt stoppested ved Trollveggen gjør at Raumabanen blir litt mer det den en gang var.