Vurderer du å ikke avgi stemme i den rådgivende folkeavstemningen kommende mandag? Da må du tenke deg om én gang til. For ditt valg – i dobbel betydning – er svært viktig for at demokratiet skal fungere slik det er ment.

Allerede i går, mandag, startet forhåndsstemminga. Til og med lørdag kan alle innbyggere i Rauma med stemmerett, på dagtid, dra på rådhuset for å avgi stemme. I tillegg er det i løpet av uka mulig å forhåndsstemme på fem forskjellige steder. Med andre ord så er det mange muligheter for å delta dersom du er forhindret på valgdagen. Det er til og med mulig å avgi stemme i brev.

Den aller viktigste årsaka til å delta, er å bidra til høg valgdeltakelse. Jo flere som avgir stemmer, dess bedre beslutningsgrunnlag har politikerne og dess mer troverdig blir resultatet. Og dess vanskeligere er det for politikerne å skulle overse rådet fra folket. For vi skal huske på at dette er en rådgivende folkeavstemning der det ikke nødvendigvis er resultatet som får fleste stemmer som blir det endelige utfallet for Raumas retning. Svaret fra folket er fortsatt bare et råd, og må ikke nødvendigvis følges.

Det er dessuten svært viktig at alle som stemmer rangerer sitt valg fra 1 til 3. For med preferansevalg er det egne regler, hvor det som står på andreplass kan få avgjørende betydning:

  • Hvis ett av svaralternativene ikke får over halvparten av stemmene, stryker man svaralternativet som totalt sett har fått lavest oppslutning.

  • Fra alle «de strøkne» stemmesedlene blir det som velgerne har skrevet som andrevalg, tellende

Tenkt eksempel: Ingen av de tre alternativene får over 50 prosent av stemmene, og Rauma alene får lavest oppslutning. Dermed blir alle stemmesedler med Rauma alene som førstevalg lagt til side, og det som står på andreplass på disse stemmesedlene blir da tellende.

Et verst tenkelig utfall er dårlig oppslutning på den rådgivende folkeavstemningen – og i tillegg et jevnt valgresultat. Da er det politikerne som må ta valget: Sammen med Vestnes, sammen med stor-Molde eller fortsette alene.

Men du kan bestemme hvor mye folkets stemmer skal bety. Og det gjør du ved å delta i valget. Godt valg!