De gode økonomiske tider er tilsynelatende forbi i Rauma kommune. I alle fall for ei tid framover. Kommunen har havnet på fylkesmannens «svarteliste» og drifta går med underskudd. Det er tid for å brette opp ermene.

Nå handler det om å jobbe kommunen ut av Robek-lista så snart som overhodet mulig. For det er utvilsomt lite tilfredsstillende å ha fylkesmannen «sittende på skuldra» når en skal planlegge for utvikling og investeringer i kommunen framover.

Vi er enige med politikerne, som i tirsdagens formannskapsmøte uttrykte at driftsunderskuddet i år er et større problem enn at kommunen ved en glipp havnet på Robek-lista. For det kommer til å svi når rådmannen, med politikernes velsignelse, skal iverksette tiltak for å få ned driftsunderskuddet innenfor sju områder i kommunen. Prognosen fra rådmannen forteller at driftsunderskuddet for 2015 kan bli på åtte millioner kroner. Og kanskje like krevende: Å holde drifta på et nivå som er tilpasset inntektsnivået til kommunen.

De sju enhetene som overskrider budsjettet sitt, er politisk styring, barn/unge, Isfjorden oppvekstsenter, koordinerende enhet, heimebasert helse- og omsorgstjenester, kurative helsetjenester og formålsbygg. De blir alle gjenstand for en grundig gjennomgang.

Vi finner grunn til å minne politikere og administrasjon om at kuttene kan komme til å merkes både blant ansatte, brukere og generelt for tjenestetilbudet for innbyggerne – sjøl om intensjonen er å kutte så ingen kjenner sparekniven ramme. Særlig kan det få konsekvenser for ansattes helse og trivsel.

Rauma kommune har allerede i dag et stort sjukefravær innenfor helsesektoren. Blant områdene som rådmannen peker på driver for kostbart, er heimebasert helse- og omsorgstjenester, som i dag har urovekkende høgt sjukefravær. Før kuttjobben starter, bør kommunen stille spørsmålene: Hvorfor er sjukefraværet så høgt? Vil innsparingene få følge for trivsel til de ansatte? Og hvordan vil ansatte oppleve nye omstillinger, som signaliseres vil komme? Det er viktig at kuttprosessene man nå skal gjennom, ikke resulterer i enda mer sjukefravær.