Alle i Rauma har en mening om det potensielle asylmottaket i Isfjorden. Saken har engasjert bredt, og uavhengig av om du er for eller imot, vil du snart få svaret.

ÅA har vært i kontakt med UDI en rekke ganger siden det ble kjent at det har blitt søkt om midlertidig bruksendring til mottak i bygda, i inntil fem år, som har blitt godkjent og vedtatt i kommunestyret.

UDI opplyste allerede 1. februar at de hadde lyst ut konkurranse om drift av asylmottak, blant annet i vår region Midt-Norge. Tilbudsfristen ble satt til 25. mars, og siden har ÅA og Utlendingsdirektoratet hatt en pågående mailutveksling.

I den seneste korrespondansen får vi opplyst at avgjørelsen om Isfjorden vinner frem som en av tilbyderne, vil tas i løpet av ukene 20–22. Inneværende uke er uke 20, og 22 rundes av søndag 2. juni. Det betyr at både naboer, barnehageforeldre, kommunepolitikere og interesserte innenfor Raumas grenser, får beskjed senest om 19 dager om UDI velger Isfjorden og turisthotellet.

Denne avgjørelsen kan ha mye å si for kommunen vår framover. Eller ikke.

Om det blir nei, blir det få endringer. Da blir det hotell og overnatting som før, med plass til flere gjester og turister, med nystekt pizza i lokalene.

Blir det ja, står Hero klar på trappene til å inngå avtale om oppkjøp av eiendommen, for å tilrettelegge for et mer permanent mottak.

Blir dette utfallet, håper vi Raumas innbyggere har respekt for avgjørelsen og ønsker vår nye innbyggere velkommen med åpne armer.

– Trond A. Alund, redaktør