Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) har oversendt tall til Utlendingsdirektoratet (UDI) der det i hver kommune i landet er kartlagt mulige lokasjoner for nye asylmottak. Fra Rauma er det sendt en oversikt som omfatter 418 plasser.

Ikke ett eneste ord er så langt sagt om det nå igjen blir et asylmottak i Rauma. Det skal UDI Midt-Norge vurdere de nærmste dagene. Men en oversikt har de fått. Det dreier seg om både offetlige og private eiere.

Og det skulle bare mangle at Rauma også kommer på banen. Rauma har lenge framstått med en påfallende unnfallenhet i flyktningsspørsmålet, både når det gjelder bosetting av flyktninger med oppholdstillatelse og nå når det gjelder det mange kaller den akutte flyktningekrisen. Det er ikke mulig å leve med å skyve denne utfordringer over på andre kommuner uten å være en aktiv deltaker i spørsmålet om å skaffe mennesker tak over hodet.

Samtidig er det selvfølgelig all mulig grunn til å ta den store utfordringen vi nå står over for på ramme alvor. Dette blir alt annet enn enkelt og det vil stille store krav til hver enkelt av oss når det gjelder å ta de nye innbyggerne i mot på en god måte. Vi må allerede fra starten av lære oss til å tåle at dette er mennesker som i første omgang skal leve på Statens penger og få velferdsgoder som alle oss andre. Trolig blir vi også utfordret på at noen av dem går på epleslang eller nasker i butikken.

Men for å greie den utfordringen vi nå får, trenger både hver enkelt av oss og de berørte kommunene hjelp. Vi trenger hjelp slik at finansieringen ikke blir en stor belastning for allerede trange kommunale budsjetter. Vi trenger også hjelp fra sentrale og nasjonale politikere til å snakke utfordringen opp, og ikke ned, med å krisemaksimere de økonomiske utfordringene som vi uansett er forpliktet til å ta.

Alt er dyrt i Norge sammenlignet med de fleste andre land. Også å ta imot flyktninger. Men det finnes ikke en eneste grunn til at vi skal være mindre i stand til å gjøre det enn land som Hellas, Slovenia og Kroatia.