Det er gledelig å se at handelsstanden og reiselivsnæringen i Rauma denne sommeren kan rapportere om vekst både i omsetning og besøk. Vi er overbevist om at økningen også er et resultat av langsiktig og målrettet satsing på Åndalsnes som handelssenter og Rauma som reiselivsdestinasjon. Og med det grunnlaget som er lagt, tror vi at den gode utviklingen fortsette.

De siste ukene har Romsdal Reiseliv og Handel (RHH) samlet handelsstanden og deretter reiselivsbedriftene for å oppsummere sommeren 2016. Og det er i all hovedsak meget hyggelige tall som reiselivssjef Hilde Gråberg Bakke kan rapportere:

  • Trafikken på Trollstigen har ved utgangen av august en økning på 19 prosent

  • Antall turgåere over Romsdalseggen har økt med 33 prosent. 25–30 prosent vekst i billettsalget

  • Antall overnattinger i Rauma har økt med 26 prosentn Handelsbedriftene melder om 16 prosent vekst så langt i år. Og i perioden mai til august er veksten på 21 prosent

Vi må se besøkstall og omsetningstall i sammenheng. Når det kommer flere turister til Åndalsnes, er det flere som legger igjen penger hos lokalt næringsliv; økt aktivitet gir økt omsetning. Over tid er det skapt en skog av opplevelsestilbud for turistene som kommer til Rauma. I tillegg til at vi har Trollstigen, Raumabanen, Romsdalseggen, Trollveggen og Romsdalsfjorden som de mest åpenbare grunnene for å besøke vårt område, har en rekke andre små og store tilbud bidratt til å holde turistene her enda lenger.

Men det er gjort mer bra. Åndalsnes sentrum rustes opp. I fjor sommer var sentrum et anleggsområde, mens det i år har vært langt mer innbydende. Et nyåpnet Tindesenter har nok også vært med på å lokke folk til sentrum. En vekst i omsetningen blant handelsbedriftene var derfor ventet.

Sjøl om reiselivssjefen også kan melde om svikt i cruisepassasjerer på 10 prosent sammenliknet med fjoråret, har den nye Tindekaia bidratt til at flere turister går i land på Åndalsnes. I fjor måtte passasjerene fraktes med båt til land.

Den største turistlekkasjen ser ut til å være i cruisetrafikken; mens det i år er 42 anløp av Åndalsnes, er det for neste år innmeldt bare 33 anløp. Derfor er det riktig å bruke ressurser på å forsøke å snu trenden.