Dårlig grensekontroll kan ødelegge dugnadsjobben

foto