Vi må få godstoget på Raumabanen på sporet igjen. Hvis politikerne mener alvor med det grønne skiftet, må de ta aktivt grep og garantere for videre godstransport på jernbanen.

Det var sist fredag det ble kjent at Green Cargo legger ned godstransporten på Raumabanen. Begrunnelsen er dårlig lønnsomhet og at godstoget mellom Oslo og Åndalsnes ikke gis høg nok prioritet på godsterminalen på Alnabru. Siste godstogavgang fra Åndalsnes er fredag 9. desember, og det er ingen andre transportører som har sagt at de vil overta.

De siste tallene fra Transportøkonomisk Institutt forteller at godstransport på bane står for bare 6,2 prosent av de samlete transportytelsene i Norge, målt i tonnkilometer. Biltransporten har en andel av totalen på 52,9 prosent (2014-tall fra Transportøkonomisk institutt). Og ser vi på utviklingen over tid, blir det bare flere og flere vogntog på vegene mens jernbanen står på stedet hvil – og taper i konkurransen med biltrafikken.

Daglig kjører det 450 vogntog gjennom Romsdalen. Hvis godstoget blir nedlagt, må dette godset over på bil igjen. Det betyr ytterligere 100 vogntog daglig på E136. Og det skjer på en europaveg som sårt trenger opprusting. Mer trafikk på vegen svekker trafikksikkerheten og er et tilbakesteg miljømessig.

Dessverre er Rauma-miljøet temmelig alene i kampen for Raumabanen. Hvor er fylkespolitikerne når jernbanespørsmål er på agendaen? Hvor er lederen i fylkets samferdselsutvalg, Kristin Sørheim (Sp), når distriktsarbeidsplasser nå kan være er i ferd med å forsvinne? Hvor er utvalgets nestleder Jack N. Sæther (Ap)? Vi har verken sett eller hørt noen av dem uttrykke bekymring for utviklingen. Men vi forventer at de prioriterer arbeidet med å berge Raumabanen.

Hvis politikerne vil snu denne utviklingen, må de ta grep. Da må de aktivt gjøre noe, og ikke bare passivt se på at godstransporten forsvinner på Raumabanen. Løsningen er å styrke rammebetingelsene for å frakte gods på Raumabanen.