Denne helga ble det i Rauma igjen arrangert en fest for innvandrere og innfødte. Målet med den årlige begivenheten er å inkludere innflytterne – nordmenn og utlendinger – i vårt lokalsamfunn. Det bidrar til større trivsel – og en raskere integrering.

Med 230 deltakere på Rauma kulturhus, må også årets arrangement sies å være en suksess. Og når innflyttete innbyggere svarer at dette er noe de setter pris på, og innfødte møter opp, er det grunn til å fortsette, år etter år. Og som prosjektleder Ane Marte Almås Hammerø i Nordveggen sa så fint da hun oppsummerte arrangementet: – Mange trenger å bli påmint at vi må være inkluderende. Og mange trenger ei anledning til å treffe nye folk.

Rauma kommune har mange «hårete» mål i sin samfunnsplan. Ett av dem er en folketallsvekst på 400 innbyggere i 2025. Skal det oppnås, er inkludering av nyankomne et godt tiltak for å få folk til å trives og til å bli.

Med den flyktningestrømmen vi ser til Europa, har også Norge et ansvar for å bidra for å løse den humanitære krisen som har oppstått. Det betyr at hver eneste kommune i Norge i større grad enn før blir utfordret til å ta imot flyktninger. Det praktiske med husvære og språkopplæring er det offentliges oppgaver, mens den vanlige innbyggers ansvar er å integrere de nyankomne i lokalsamfunnet. Til dette får folk i Rauma god drahjelp av Nordveggen, Frivilligsentralen i Rauma og Rauma kulturhus, som har lagt til rette for helgas fest.

Rauma er i dag en av kommunene i fylket med lavest andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre – i forhold til folketallet: 8 prosent. Bare fem kommuner har lavere andel. Størst andel har Sande og Ulstein med 17 prosent, mens gjennomsnittet blant kommunene i fylket er på 11 prosent. Tallene kan indikere at vi, sammenliknet med andre kommuner i fylket, ikke er så vant til å få utenlandske nytilflyttere inn i vårt lokalmiljø.

Helgas fest for innflyttere og innfødte er god trening i inkludering og integrering. Og det kan vi få bruk for når flyktningestrømmen også når vår kommune.