De grufulle og meningsløse terrorhandlingene i Paris fredag har skremt og sjokkert en hel verden. I skrivende stund er 129 personer bekreftet omkommet, men dødstallene fryktes å stige ettersom så mange er kritisk skadd. Det planlagte angrepet er det mest alvorlige i Frankrike etter andre verdenskrig.

Terrorhandlingene i Paris er et angrep også på oss her i landet. Terroristene angriper verdier vi setter øverst og må forsvare: Demokrati og frihet. Kampen mot terror må fortsette – vi kan ikke akseptere at våre verdier brytes ned av mennesker som bruker frykt som virkemiddel.

Det er grunn til å spørre hvordan unge gutter kan planlegge og gjennomføre et så omfattende angrep uten å bli avslørt av sivil- og/eller militær etterretning. Ville norsk etterretning avslørt terroristene dersom det var her de planla et slikt angrep?

Grunnleggende er det viktig å slå fast at et land ikke kan overvåke seg bort fra terrorhandlinger. Men har norsk etterretning gode nok redskap i kampen mot terrorisme?

I Norge har vi et sterkt personvern som det er viktig å hegne om. Den vanlige innbygger i landet skal ikke overvåkes fordi norske myndigheter må drive mer omfattende etterretning i kampen mot terrorisme. Men mot ytterliggående grupper og miljø som ikke skyr noen midler, og der menneskeverd er fremmedord, må albuerommet for vår etterretning ikke begrenses – heller gjøres større. Derfor mener vi grensene og lovverket for norsk etterretning må tas opp til ny vurdering, og eventuelt endres.

Vi registrerer at den midlertidig bevæpningen av politiet skal fortsette. Dette ble besluttet mandag etter at Politiets sikkerhetstjeneste har gjort en ny trusselvurdering, med blant annet tragedien i Frankrike som et bakteppe. Vi er fortsatt prinsipielt kritiske til at bevæpningen skal gjelde politiet over hele landet, men forstår at hendelsene i Frankrike gjør at beredskapen må skjerpes. Vi advarer imidlertid mot å bruke terrorangrepene i Frankrike som politisk brekkstang for å tvinge gjennom en permanent bevæpning av politiet.