Hvor er foreldrene?, spør politibetjent Richard Merlid og oppfordrer foreldrene til å komme på banen og følge med på hva de unge driver med på nettet. Det er all grunn til å applaudere at lokalt politi roper et varsku. Situasjonen er så alvorlig at det nå er opprettet straffesak på grunn av mobbing på nettet blant tenåringer i Rauma.

Trolig føler mange foreldre både avmektighet og fortvilelse til denne oppfordringen. Utviklingen på nettet går nemlig i et slikt tempo at de færreste greier å henge med og de unge er ofte målgruppe for den raske utviklingen. Foreldreansvar og samfunnsansvar for disse spørsmålene har trolig aldri vært større og mer utforderende enn det er i dag.

Internett kroppspresser oss og nettet har en narkotisk effekt som for mange gjør det svært vanskelig å logge av. Det er derfor ikke så enkelt som å si at det bare er å kople fra og dermed verne seg mot det stygge som noen finner på å legge ut på nettet. Avknappen er ikke lenger et adekvat argument. Unge mennesker lever i dag på- og gjennom nettet mange timer i døgnet.

Hva gjør vi da med lokalt politis oppfordring? Hvordan skaffer vi oss den oversikten vi trenger for å kunne føle oss trygge på at akkurat vår tenåring har det bra og får den starten på livet vi har brukt uendelig av krefter på å legge til rette for?

Vi greier det i alle fall ikke alene. Derfor må det ikke bare gjøres til et foreldreansvar. Det er et skoleansvar, det er et politisk ansvar og vi skjønner nå at det også er i ferd med å bli et politiansvar.

Det er derfor samtalen igjen må gis gammel heder og verdighet. Vi må gi plass i all travelheten til samvær, samtale og konfrontasjon. Vi må erkjenne at samtalen rundt kveldsmaten er viktigere bruk av tid med tenåringen enn å sitte i bil på veg til eller fra og med baksetet fullt av jevnaldringer. Vi må som voksne være til stede. Vi må skrote egne nett- og mobilvaner de aller viktigste timene i døgnet.

Og så til hjelpeapparatet: Vær tydelig og konfronter! Bruk et usminka språk og vær tydelig på konsekvenser. Lokalt politi har startet en prosess. Richard Merlids varsko må aktivt tas i bruk av foreldre og skoleverk.