Sjelden har brannmannskaper i fylket hatt mer å gjøre på en nyttårsaften enn de hadde sist helg. Det tørre været i kombinasjon med bruk av fyrverkeri førte til en rekke gras- og lyngbranner. Nå må det iverksettes tiltak før det får katastrofale følger.

I Rauma måtte brannvesenet, på nyttårsaften like etter midnatt, rykke ut til Mjelva for å slokke en brann i terrenget, som trolig var antent av fyrverkeri. Hva som kan skje dersom det er ugunstige vindforhold i kombinasjon med tørrvær, er brannen i Lærdal 18. januar i 2014 et skremmende eksempel på. Der ble 60 bygninger skadd – 42 av dem totalskadd. Noe slikt kan vi ikke risikere på Åndalsnes.

Brannfaren kan være stor også ellers i året, men på Åndalsnes er risikoen spesiell høg på nyttårsaften fordi det i det mest folketette området av kommunen er tillatt å sende opp fyrverkeri på kvelden og utover natta. Denne risikoen må begrenses.

Vårt forslag er å innføre et forbud mot fyrverkeri på nyttårsaften på Åndalsnes og Veblungsnes-området – og et godt stykke oppover Romsdalen. Dette i kombinasjon med at det arrangeres et felles fyrverkerishow i trygge rammer som fyres opp der det ikke er fare for antennelse av vegetasjon og bygninger. Dette gjøres med hell mange andre steder i landet; Tromsø, Sjøvegan, Drøbak, Kristiansund og Trondheim er gode eksempler.

Fordelene med et felles fyrverkerishow, foruten å redusere brannrisikoen, er at det er flott å se på en planlagt oppskytning – som regel mye finere enn man privat klarer å få til uten å legge i tusenvis av kroner. Dessuten begrenses risikoen for personskade ved oppskytning av fyrverkeri. Vi tror at et fellesfyrverkeri minsker interessen for privatfolk å skulle sende opp egne raketter.

Utfordringen er økonomi et fellesfyrverkeri koster en del penger. Men det har en kostnad å skulle redusere brannrisikoen på Åndalsnes nyttårsnatta. Når vi ser hva konsekvensene kan bli av en storbrann, bør politikerne i Rauma vurdere forslaget og se på hvordan et fellesfyrverkeri kan løses både med tanke på arrangementsansvar, sikkerhet og økonomi.