Ansettelsesutvalget og kommunestyret i Rauma har benyttet seg av taushetskortet i Rune Sommer-saken og unnlatt å si noe der de kan, men slik vi tolker det med arbeidskontrakten i hånda, er det en klar vinner i den tidligere kommunedirektørens avgang.

ÅA har prøvd å grave fram mer fra perioden rundt Sommers exit, som dateres tilbake til februar i år – hvilke dokumenter eksisterer og hva ble sagt i gangene – men lite nytt har nådd overflaten underveis.

Nå har vi imidlertid fått innsyn i den opprinnelige arbeidsavtalen fra da Sommer ble ansatt og kontrakten underskrevet, 30. januar 2023, og denne avtalen kaster nytt lys over saken.

Arbeidskontrakten var først unntatt offentlighet, men er nå tilgjengeliggjort på forespørsel, og avtalen inngått mellom Rune Sommer og ordfører Yvonne Wold som Rauma kommunes representant og saksbehandler, viser svart på hvitt at det aldri var snakk om etterbetaling av lønn – slik slutten på Sommer-visa endte med. Det var heller ikke i kontrakten at Sommer kunne få gå på dagen, som han fikk gjøre, men at han skulle jobbe med en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder fra dato for oppsigelse.

Sommer fikk til kontrast, da det ble framforhandlet enighet mellom de to parters advokater, 15 måneders etterlønn med en verdi på nesten 2 millioner kroner, og samtidig lov til å gå inn i et nytt ansettelsesforhold parallelt et annet sted, om han skulle ønske det.

Disse tre punktene er å finne i Sommers kontrakt:

  • De første 6 måneder av et ansettelsesforhold har prøvetid med en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager

  • Deretter gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder for faste ansettelser

  • Oppsigelsesfristene er i henhold til HTA (Hovedtariffavtalen) kapittel 1 pl 3.2 satt til 3 måneder med mindre lengre oppsigelsesfrist følger av arbeidsmiljøloven §15–3(3)

Dette viser at advokatenes involvering i saken har tippet alt i Sommers favør.

Her har partene gått bort fra den opprinnelige avtalen. Er det da berettiget å tro at det var kommunen som ønsket Sommer vekk, og at hans betingelser for å resignere har blitt oppfylt uten videre kamp, for å få han ut av rådhuset?

I lys av dette, og i påvente av at Rauma kommune skal ansette ny kommunedirektør (søknadsfrist 15. mai), blir det spennende å se om vedkommendes arbeidsavtale vil inneholde en såkalt sluttavtale/fallskjerm, eller om det blir gjort andre merkbare endringer før signaturene treffer papiret.

I skrivende stund avventer ÅA også flere innsynskrav som kan være med å belyse hva som egentlig har skjedd her.

– Trond A. Alund, redaktør