Erfaringene viser at varsellys vil ha en god effekt på antallet påkjørsler

foto