Trafikken i Trollstigen er i ferd med å nå et metningspunkt. Det haster med tiltak for at turister som besøker naturperla ikke sitter igjen med dårlige opplevelser etter timer i bilkø. Det skal i løpet av en sommer ikke mange dager med kaos, før ryktet sprer seg og Trollstigen får et mer negativt omdømme.

Kaoset i Trollstigen denne sommeren nådde et klimaks fredag 21. juli. Trafikken sto nærmest stille. Nedover Isterdalen var det kilometer lange køer og det tok rundt to timer å komme seg opp med bil. Edmund Meyer på Trollstigen Gjestegård mente det skyldtes en storbilkontroll på rasteplassen, mens Statens vegvesen hevder de avsluttet da de oppdaget kaoset, men at kontrollen ikke var problemet. Vegvesenet sier det rett og slett var ekstremt mange kjøretøy som var grunnen.

Interessen for å oppleve Trollstigen øker år for år. På de mest trafikkerte dagene i juli klarer ikke vegene å ta unna alle bilene. Trafikken må reguleres. Paradokset er at de bratte, svingete og smale vegene som folk kommer for å oppleve også er flaskehalsen – i tillegg til en sprengt parkeringskapasitet på toppen.

I lørdagens Åndalsnes Avis etterlyste Edmund Meyer på Trollstigen Gjestegård en plan for hvordan trafikken skal dirigeres, vedlikehold og utbedring av vegen og parkeringsutfordringene på toppen. Og han fikk umiddelbar respons fra seksjonssjef i Statens vegvesen, Lisbeth Smørholm: «Vi må få satt oss ned og sett på hvilke utfordringer vi har og lage en strategi på hvordan de kan løses. Vi må også se på rollefordelingen mellom Vegvesenet, kommune, turistnæring, fylkeskommune og Nasjonal Turistveg.»

Det har vært lansert flere ideer til tiltak som kan løse problemene i Trollstigen: Lysregulering eller manuell trafikkdirigering på de travleste tidene på dagen og skyttelbusser er gode ideer. Men det holder ikke bare med prat. Trafikken vokser så mye, at før neste sommers trafikk setter inn, må det iverksettes tiltak. Vi kan ikke la Trollstigen ødelegges av at det ikke gjøres noe.