Dagen i dag er en stor dag for store deler av fylket. Når statsminister Erna Solberg åpner Tresfjordbrua, blir det både raskere og mer trafikksikkert å kjøre bil på E136.

Først og fremst er det de mange trafikantene som vil nyte godt av bedret kommunikasjon. Det har skjedd en lang rekke ulykker på den smale og uoversiktlige vegen rundt Tresfjorden. Mange menneskeliv er gått tapt opp gjennom åra. For folk som er nødt til å ferdes på denne vegen, er det derfor en lettelse at de nå slipper den stadig økende mengden trafikk – og ikke minst lastebiltrafikk. Men også for de mange som bor langs Tresfjorden og i retning Vågstranda, har trafikksikkerheten tatt et langt steg i riktig retning.

Tresfjordbrua vil bety mye for mange. Sunnmørsregionen har med dette fått raskere og tryggere bilveg til Østlandet. Og for folk som bor i Rauma betyr den nye vegen og brua enklere kommunikasjon vestover mot Sunnmøre.

For de aller fleste i Rauma er det helt naturlig å søke mot Molde og tilbudene de har ut over det vi sjøl har i vår kommune; idrett, kultur, helsetilbud og handel. Dette fordi det for de mest folkerike områdene i Rauma fortsatt er mye kortere reisetid og -avstand til Molde enn til Ålesund – sjøl med Tresfjordbrua på plass. Men på Sørsida lekker det mot vest. Og den lekkasjen tror vi blir tiltakende i åra framover. Dette vil i tilfelle gå på bekostning av Molde.

I dagens papiravis har vi intervjuet fylkesplansjef Ole Helge Haugen i Møre og Romsdal fylkeskommune og lederen i Rauma Næringslag, Lars Stenerud. De sier begge mye klokt. Vi mener det er verdt å merke seg spesielt det fylkesplansjefen sier om at det som er i enden av den nye kommunikasjonsløsningen «må være noe annet enn det som var før. Og det er det ikke». Dessuten at «Tresfjordbrua ikke forkorter reiseavstanden til Ålesund så mye at man velger bort Molde til fordel for Ålesund.» Det kan tyde på at Molde fortsatt står fjellstøtt som førsteby for raumaværingene.

Men når lederen i Rauma Næringslag, Lars Stenerud, tror at stadig flere i Rauma vil søke mot Ålesund, er det en interessant betraktning. I så tilfelle har vi fått brubygging mellom to regioner som mer svekker enn styrker Romsdals interesser.