Mandag er en viktig dag for samferdsels-Rauma. Da samles fagfolk på Åndalsnes i regi av Norsk Lastebileierforbund i Møre og Romsdal. Det er en av de siste mulighetene for å påvirke politikerne til å prioritere opprusting av E136 gjennom Romsdalen. Og den sjansen skal verken folk fra transportnæringen eller næringslivet for øvrig la gå fra seg.

Til stede på møtet er blant andre transportører, regionvegsjefen og stortingsrepresentant Helge Orten. På dette møtet bør også våre lokalpolitikere møte opp for å vise hvor viktig E136 er for lokalsamfunnet. Nasjonal transportplan (NTP) skal om kort tid behandles av Stortinget.

Fredagens sjokkbeskjed om at Green Cargo legger ned godstransporten på Raumabanen, bør utvilsomt styrke kravet om opprusting av E136. Skulle det gå så ille som man kan frykte, at godstransporten på bane forsvinner helt, vil det føre til en dramatisk økning i trafikken gjennom Romsdalen. Det vil bli et miljømessig problem, men ikke minst også et trafikksikkerhetsproblem. Dette kan ikke politikerne se på uten å gjøre noe. E136 må inn i NTP.

Mandag handler det om tydelig å få fram betydningen av E136 som den viktigste vegen ut og inn av Møre og Romsdal. Regionvegsjef Berit Brendskag Lied, som også kommer til det åpne møtet på Åndalsnes mandag, sa det treffende i en kronikk: «Trafikken, både totalt sett, og når en ser på kun lastebiler, er større i Romsdalen enn øst-vest kryssingene lenger sør i landet. Vegen knytter Møre og Romsdal til Europa. Standarden på vegen slik den er i dag, på store deler av E136, fyller ikke dagens behov.»

Det er også viktig at behovet for opprusting synliggjøres. For i siste runde, når Nasjonal Transportplan skal vedtas av Stortinget, må E136 få den plassen vegen fortjener; på sikker plass.

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) vil få høre hvor skrikende nødvendig det er å utbedre strekninga Marstein-Monge-Flatmark. Vegstrekningen er en bremsekloss for de mange transportørene som daglig kjører gjennom Romsdalen. Det er smalt, svingete, og vegen er ulykkesutsatt. Vi forventer at han tar med budskapet både til regjeringa og inn på Stortinget.