Takk til alle frivillige som stiller opp når det trengs

foto