Den nye Tresfjordbrua forbedrer kommunikasjonene og åpner for et felles bo- og arbeidsmarked mellom Rauma og Sunnmøre. Men fylket ser ut til å ha glemt at de må styrke bussforbindelsene mellom Åndalsnes og Vestnes og gjennom dette bidra til ytterligere utvikling.

Tresfjordbrua åpner førstkommende lørdag. Statsminister Erna Solberg skal klippe snora, og med det åpne nye muligheter for raskere, enklere, mer trafikksikker og mer miljøvennlig kommunikasjon på E136. For hele regionen vår er dette en stor begivenhet og samferdselsmessig et langt steg i riktig retning.

Med styrket bussforbindelse fra Sunnmøre via Vestnes og til Åndalsnes, har man en gylden mulighet til å gi publikum nye reisemuligheter med Raumabanen. I dag kjører Timeekspressen én gang i timen på strekninga mellom Volda og Kristiansund. Det er et godt busstilbud for reising mellom byene i fylket. Men dessverre er ikke Rauma og Åndalsnes koplet på. Det går ikke busser mellom Vestnes og Åndalsnes som korresponderer med Timeekspressen og Raumabanen. Ser ikke samferdselspolitikerne i fylket denne muligheten?

Også for pendlere vil bedre bussforbindelser på strekninga Åndalsnes-Vestnes ha stor betydning. Det handler om at bo- og arbeidsmarkedet utvides i begge retninger. Men en av forutsetningene er at det må legges til rette for et kollektivtransporttilbud. Det er ikke akseptabelt å forutsette at pendlere skal være nødt til å bruke personbil.

I lørdagens Åndalsnes Avis var det et intervju med Aud Magnhild Ohnstad. Hun er bosatt på Vestnes, men pendler til Rauma. Hun kan ikke skjønne hvorfor det ikke skal settes opp buss mellom Vestnes og Rauma. Hun har forsøkt å spille inn sitt ønske, men så langt uten resultat.

I forrige uke la Møre og Romsdal fylkeskommune fram tall for pendling ut og inn av kommunene. Tallene viser at det i 2014 var 150 personer som bor i Rauma og jobber i en av kommunene lenger vest i fylket. Ifra de samme kommunene er det 140 personer som bruker E136 inn for å jobbe i Rauma. Vi forventer at samferdselsutvalget i fylket ser mulighetene, lytter til ønskene og sørger for busstransport mellom Rauma og Vestnes.