Om vel fem måneder er tidsfristen utløpt: Innen 1. juli skal alt være klart for å tegne det nye kommunekartet i Norge. Blir Rauma stående alene? Eller blir Rauma en del av en større kommune? Og i tilfelle: Hvem vil være sammen med Rauma?

Telemarksforsking anbefalte tidlig en storkommune i Romsdal bestående av Rauma, Nesset, Eide, Molde, Vestnes, Midsund, Aukra og Fræna. Men ordførerne i Vestnes, Midsund, Aukra og Fræna skrinla disse planene. Da ideen om én kommune på Romsdalshalvøya ble lansert, ble ikke Rauma tatt med. Det er beklagelig, og kan i verste fall bety at det ikke er noen valgmuligheter for innbyggerne denne våren i den rådgivende folkeavstemningen om kommunestruktur.

Slik det ser ut akkurat nå er det stort sett bare ett alternativ til å stå alene: Å slå seg sammen med Vestnes. Men i likhet med flere av politikerne i formannskapet ser vi ikke særlig flere muligheter sammen med bare Vestnes enn at vi får et samlet folketall på vel 14.000 innbyggere. Og så vil det muligens være noe å hente på å samordne enkelte kommunale tjenester.

Rauma har riktignok følere ute både mot Nesset – for om mulig å innlemme bygdene Vistdal, Eikesdal og Eresfjord – og mot Lesja, for å få Bjorli. Men skal man være realistisk, er det bare Vistdal av de fire bygdene som er mulig å få til Rauma.

I den rådgivende folkeavstemningen skal innbyggerne si sin mening om to muligheter: 1. Rauma som fortsatt egen kommune 2. Rauma som en del av en størst mulig Romsdals-kommune.

Det er bra at ordfører Lars Olav Hustad tidligere denne måneden ba ROR-ordførerne om at Rauma får være med i forhandlingene på Romsdalshalvøya. For Rauma må komme seg i posisjon for å få være med Molde, som er motoren i Romsdal. Og hvis planene på Romsdalshalvøya nå strander ved at Eide og Fræna finner sammen, slik det er muligheter for akkurat i dag, er det et håp om at Molde ser innover i retning Rauma og Vestnes. Det kan i tilfelle gi innbyggerne i Rauma et godt alternativ til å stå alene.