At det er utfordrende å drive handel også på Åndalsnes, er det ingen som helst tvil om. Denne høsten har det vært en håndfull konkurser og nedleggelser i handelsnæringa lokalt. Det er forståelig at de negative nyhetene bidrar til usikkerhet både blant drivere og kunder.

Det er særlig konkurranse fra byene Molde og Ålesund, som stadig utvikler sitt tilbud, som gjør at det blir ekstra krevende for eiere og drivere i Rauma. Og det er ingen tvil om at kjøp av varer på nett er en alvorlig konkurrent til lokalhandelen.

Men det er også gode nyheter for bransjen: Handelslekkasjen tettes noe. Det omsettes mer i Rauma enn for ett år siden. Dokumentasjonen på det ligger i statistikken vi har kjøpt fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Omsetningstallene fra varehandelen for første halvår viser at Rauma er på fjerdeplass i fylket i prosentvis omsetningsvekst når vi sammenlikner med første halvår i fjor.

Hvordan kan man regne ut handelslekkasjen? Tallene vil aldri gi et fullstendig bilde, men en mye brukt metodikk for å se utviklingstrekk, er å finne varehandelsomsetningen pr. innbygger i landet (77.919 kr. i 2014), og måle det opp mot omsetningen pr. innbygger i Rauma (64.304 kroner i 2014). «Gapet» mellom landstallene og kommunetallene er den utregnete handelslekkasjen (13.615 kroner x 7.453 innbyggere) i Rauma. Regnestykket viser da at lekkasjen i varehandelen i fjor var på 101 millioner kroner.

Det er gledelig å se at dette er tettet noe utover i 2015. Etter første halvår i år, sammenliknet med samme periode i 2014, er lekkasjen redusert med nesten sju millioner kroner.

Det vil alltid være en handelslekkasje til våre nabobyer, og Rauma klarer i overskuelig framtid ikke å gi den samme bredden i handelstilbudet som for eksempel Molde og Ålesund. Derfor må Rauma finne andre konkurransefortrinn. En måte er at vi alle er bevisst på å kjøpe lokalt der det er mulig, slik den pågående kampanjen på Facebook oppfordrer til. Men det er også uhyre viktig at arbeidet fortsetter med å skape aktiviteter og tilbud i kommunen vår. Det bidrar til at enda flere kommer til Rauma og bruker penger på varer og tjenester – og slikt sett tetter lekkasjen fra Rauma.