Nyskaping skjer ofte i nedgangstider eller kriser

foto